HF for 20 år siden

Damene i Sandvik Teamsøm

Startet egen bedrift da Camisa gikk konkurs.
HF i gamle dager

Da Camisa i Tungvågen gikk konkurs, kjøpte Eva Sandvik opp en del av maskinene og etablerte Sandvik Teamsøm som startet opp på Sistranda.