Snarrådig reaksjon fra Gry Heidi Sæther (10) berget trolig livet til Christian Søbstad (11) da han ble tatt av et snøras under lek i snøen på Ulvøya. Sammen med to andre ungdommer klarte hun å grave fram Christian etter 5-6 minutter.

- Jeg gikk ut på en snøkant hvor jeg trodde det var berg under. Da jeg stod der sprakk snøen opp og jeg falt ned. Jeg havnet under snøen og fikk nesten ikke puste, fortalte Christian til lokalavisa i januar 1996.

Gry Heidi Sæther så hva som skjedde. Hun tilkalte hjelp, og sammen med Simon Søbstad og Torgeir Grindskar fikk de etter hvert Christian løs fra snømassene. Like etterpå besvimte Christian, men kameratene fikk liv i ham og varslet foreldrene. En legesjekk senere viste at det hadde gått bra med ham.