Nettstedet hitterslekt.no er en elektronisk slektsbok over hitterværinger. Da nettstedet ble lansert i fjor vår, inneholdt databasen navnet på omlag 7.500 hitterværinger.

Siden den gang har Kystmuseet arbeidet jevnt og trutt med prosjektet, og antall navn er nå kommet opp over 32.000. Men fortsatt skal mange flere navn på plass.

Slektsbok

Gjennom dette nettstedet håper museet å kunne involvere alle til en stor dugnadsinnsats, der interesserte slektsforskere går sammen om samle slektshistorisk kunnskap i en stor database. Dette materialet skal så kunne brukes til å lage ei familie- og slektshistorie.

Du finner her også mange bilder, både av folk og steder, men Kystmuseet vil gjerne ha flere- og oppfordrer folk til å sende inn bilder

Med så mange opplysninger som er kommet inn, kan der skje feilregistreringer. Der er derfor greit om folk tar en liten sjekk på sin familie og slekt - og gir tilbakemeldinger om evnetuelle feil.

Hitterslekt finner du HER