Nettstedet hitterslekt.no eies og drives av Museene i Sør-Trøndelag AS, avdeling Kystmuseet. Kystmuseet har en avtale med Hitra kommune om å arbeide videre med nye bygdebøker for Hitra.

Gjennom dette nettstedet håper museet å kunne involvere alle til en stor dugnadsinnsats, der interesserte slektsforskere går sammen om samle slektshistorisk kunnskap i en stor database. Dette materialet skal så kunne brukes til å lage ei familie- og slektshistorie.

Hittil er nærmere 15.000 hitterværinger fordelt over 5.000 familier registrert i slektsdatabasen.

I tillegg finner du mange bilder, både av folk og steder.

Alt dette finner du HER