Rådmannen foreslår at de nye kommunestyret torsdag gir klarsignal til det såkalte marka-prosjektet, som i første omgang inneholder utbygging av gapahuk og 1. byggetrinn av steinalderstien fra Sistranda mot Hammarvatnet.

Det avtroppende kommunestyret har allerede vedtatt økonomiske rammer for prosjektet, som er en del av Helhetlig Idrettspark. Her er det beregnet en kostnad på 265.000 kommunale kroner. Med i planen for finansiering hører penger fra stiftelser, fra Tour de Frøya (dersom det blir sykkelstier), fra spillemidler og dugnadsinnsats, totalt 950.000 kroner. I tillegg til kommunens kroner, er det til kommet 100.000 kroner fra hver av Ervik Laks & Ørrets og Marine Harvest.

Universell utforming

Målet med marka-prosjektet er blant annet å gi steinalder-stien fra Sistranda idrettsplass til "steinalderplassen" vest for Hammarvatnet (Vavika) en universell utforming. Universell utforming vil si å planlegge omgivelser og tjenester slik at de kan brukes av så mange mennesker som mulig.

LES OGSÅ OM FOTBALLHALLEN: Mangler fortsatt den ene "store" underskrifta (saken krever innlogging i HF+)

Oppgradering av eksisterende stier

Rådmannen skriver i sin innnstilling til politikerne at universell utformin av stien kan innebære inngrep i naturen som må ha godkjenning.

- Vi snakker da om strekningen fra gapahuken over høyden og ned mot bekken mellom Hamarvatnet og Liltvatnet. Dette er en strekning på ca 500 meter, og stien må legges i svinger a la Trollstigveien for at ikke stigningsprosenten blir for høy. I møte i brukergruppa 28.september 2015 ble det enighet om å vente med de siste 500 metrene og bygge stien fra vanntanken ned mot gapahuken som første byggetrinn. Samtidig – og helst før - bør nåværende gapahuk rives og en ny bygget ved vannkanten, heter det i dokumentene.

Med i prosjektet hører også skilting, oppgradering av eksisterende stier og binde sammen stier, se på muligheter for å oppgradere noen av stiene til terrengsykkel-stier samt et orienteringskart/sprintkart.

Vil åpne opp steinalderfunnene for alle

Tidligere i år skrev lokalavisa Hitra-Frøya om at det er søkt Extrastiftelsen om tilskudd til realisering av Steinalderstien.

- En universell utforming av Steinalderstien er en naturlig del av dette prosjektet og det vil gjøre marka mer tilgjengelig for hele befolkningen, forteller Gunhild Riiber, leder i Frøya turlag, som er en del av markagruppa. Her deltar også Livsglede for eldre, Sistranda grendalag, gruppa rundt trimhytta, sykkelklubben, golfklubben og representanter for de kommunale bofellesskapene Moa og Øvergården.

- Frøya kommune kan ikke søke om midler til Extrastiftelsen, men det kan Frøya Turlag som frivillig organisasjon. Derfor har turlaget i samarbeid med kommunens folkehelsekoordinator Kristin Strømskag, utformet søknaden "Alle frøyværinger tilbake til steinalderen" og sendt inn den til Extrastiftelsen. Kommunen har også jobbet på det som trengs av anbudsinnhenting og avtaler med grunneier, forteller de.

I 1912 ble det oppdaget resten av bosetninger som er over 10.000 år gamle ved Hammarvatnet på Frøya.

Arbeidet som må gjøres

Stien går nå delvis langs en traktorvei, og videre langs en smal sti i landskapet.

- Det er veldig behov for tilrettelegging her, slår Maria Hammervik Johansen fast.

- Planen er at stien planeres og opparbeides i tråd med veiledere for universell utforming. Stien vil opparbeides i 1,8 meters bredde og dreneres. Stigninger som er høyere enn 10 prosent vil utfra kravet om maksimum stigning for elektriske rullestoler vil legges i svinger under stigningen, eventuelt i en sløyfe rundt, forklarer Riiber.

- Det vil bli utplassert benker langs stien. Også disse vil bli universelt utformet i forhold til sittehøyde, med armlener, og tenkt for å ivareta muligheten til hvile for turgjengerne, sier Strømskag.

Det finnes en gapahuk ved vatnet, men denne er i dårlig forfatning og utilgjengelig for mennesker med bevegelsesutfordringer.

- Gapahuk hadde virkelig vært supert, sier Kristin Volden og Gunhild forteller at turlaget tenker å bygge ny gapahuk, nærmere vannet, som er universelt utformet i forhold til tilgjengelighet, sitteplasser og grilling.

- Det er ikke alt som er bestemt enda i forhold til utforming, så det er fullt mulig å komme med forslag til hva som burde bli gjort her, sier Riiber.

Bofellesskap og skoler i nærheten

- Både Øvergården og Moa er beliggende i nærheten av kommunehuset på Sistranda. Får Steinalderstien universell utforming, så kommer nok området til å bli brukt enda mer, sier folkehelsekoordinatoren.

- Dette er også et sted som skolene bruker og som er viktig i forhold til forankringen og tilhørigheten deres her på Frøya. En del elever trenger ekstra tilrettelegging for å komme seg helt fram i dag, derfor hadde ogå de vært tjent med bedring av stien slik den er i dag.