Denne helgas lørdagstreff på Kystmuseet i Fillan skal handle om de som valgte å utvandre fra øyregionen. Fagkonsulent Hans Jakob W. Farstad ved museet forteller at forfatter Krister Olsen og museumsdirektør Svein Bertil Sæther skal bringe noen av utvandrernes historier fram i lyset.

- For bare litt over 100 år siden forlot flere hitterværinger plassen de hadde levd hele livet, og satte ut på en land reise mot Amerika. Noen dro med kone og barn, mens andre prøvde lykken alene, sier Farstad, som forteller at Olsen og Sæther vil forsøke å si noe om hvorfor utvandrerne valgte Amerika og hvilken hverdag som møtte dem der.

Historien om utvandrerne er en del av foredragsserien Lørdagstreff på Kystmuseet.

Foredragsrekka

  • 27. januar: Navneminner – Karvebakken, Reklingsskjæra og Parelistolen. Av Eli Johanne Ellingsve.

  • 24. februar: Shetlandsgjengen – Kystnorges motstandskamp. Av Asgeir Ueland

  • Onsdag 28. mars: Revyviser med Ingolf Jektvik. Med Magnar Ansnes

  • 28. april: Sjømonster i kart og litteratur. Av Erling Sandmo.

  • 26. mai: Utvandring til Amerika. Av Svein Bertil Sæther og Krister Olsen.

  • 29. september. Hitra-Aksjonen. Av Reidar Almås

  • 27. oktober: Hestnes Hvalfangststasjon. Av Arve Fjeldberg.

  • 24. november: Skarvsetta 2018. Av Hitra Historielag og Kystmuseet