Han trodde han bare skulle gjennomføre et foredrag om sin siste bokutgivelse, hitterværingen Inge Eidsvåg. Men da han entret podiet på Nansenskolen på Lillehammer, som han har gjort så mange ganger før gjennom en lang yrkeskarriere ved skolen, skjønte han snart at ting ikke var som vanlig.

- Det er et eller annet som ikke stemmer. Jeg er litt satt ut nå, jeg trodde det bare skulle være studenter her, sa Eidsvåg ifølge lokalavisa Gudbrandsdølen Dagningen. Og det hadde han rett i. For på første rad satt prominente gjester som fylkesmannen i Oppland Sigurd Tremoen, stortingspresident Olemic Thommessen, forfatter Ingar Sletten Kolloen og biskop i Hamar bispedømme, Solveig Fiske.

Fylkesmann Tremoen hadde på vegne at Kongen tatt med en fortjenstmedalje som ble overrakt Eidsvåg. Inge Eidsvåg er tidligere rektor ved Nansonskolen, forfatter og historiker. Fortjenstmedaljen får hitterværingen ifølge lokalavisa for sitt samfunnsengasjement og den jobben han har lagt ned for å få til dialog mellom ulike etniske grupper på tvers av etnisitet, religion og livssyn.

Eidsvåg, som opprinnelig er fra Eidsvågen ved Fillan, har også har vært fast helgeskribent for lokalavisa Hitra-Frøya. Han har gitt ut en rekke bøker. Hans bok "Underveis - Vandringer i et landskap mellom tro og tvil" ble også innkjøpt av Kulturrådet.

Fylkesmannen kom med mye skryt av Eidsvåg under overrekkelsen.

- Inge Eidsvåg har gjennom et helt yrkesliv som lærer i grunnskolen, videregående skole og på Nansenskolen arbeidet for barn og unges beste. Han har med sitt arbeid for demokrati, menneskerettigheter og fredelig konfliktløsning konkretisert hva barn og unges beste innebærer og inspirert norske lærere til å kjempe barn og unges sak. Som lærer, forfatter, foredragsholder og fredsforkjemper både har vært og er han en rollemodell. Han er en av det norske samfunns store brobyggere, sa Tremoen.