SuMaBo Felleslag er et felles grendalag for øysamfunnene Sula, Mausund og Bogøyvær.

Styret består bare av to personer, styreleder lngvald Stenhaug og styremedlem Sigbjørn Larsen.

Styret er gjort kjent med at det lokalt er tatt initiativ til to tiltak på henholdsvis Mausund og Sula. Dette gjelder Trøndelags kysthistoriske museum på Mausund. på  i Mausund og Stiftelsen Sula Stavkirke.

Bak stiftelsen Sula stavkrike står Odd Larsen, Edvin Paulsen,  Harald Johansen og Ingvald Olsen.

Av protokollen fra siste møte framgår det at styret ser disse to tiltakene som svært positive, og det er akkurat slike formål som er tenkt som støtteobjekt for fellesforeningen.

Derfor fattet styret vedtak om at SuMaBo Fellesforening bevilger 10.000 kroner til hvert av de to tiltakene.

Bevilgningen er tenkt som støtte i oppstarten, og styret forutsetter at begge tiltak må være registrert før utbetalingen finner sted.