Manusforfatter Marte Hallem og forfatter Vidar Oskarson er samstemt i at det er veldig samfunnsnyttig å legge ned så mye tid og krefter i å få til et kvalitetsspel på Mausund hvert andre år. Til helga spilles "Oda fra havet" for andre gang, etter at 2014-utgaven ble en kjempesuksess. Publikum strømmet til, og kulturanmelderne leverte spelet gode kritikker.

- Vi er veldig enig i at dette er den riktige måten å fortelle historien videre, sier Oskarson.

"Oda fra havet" er basert på Oskarson triologi "Folket i Spåhålet". Historiene i triologien er inspirert av reelle mennesker som lever og har levd lags kysten, og deres historier. Manus til spelet "Oda fra Havet" handler om ungjenta Oda som ønsker å bli fisker. Året er 1970, og ingen kvinne har hittil arbeidet fulltid som fisker på Mausund. Oda møter en god del motstand i forhold til sitt store ønske.

- Tre fulle forestillinger, terningkast 5 i Adresseavisen og flotte tilbakemeldinger fra publikum, kommune og næringsliv, ga oss et klart signal på at dette var bra, og at et spel ytterst i havgapet på Trøndelagskysten var på sin plass. Avgjørelsen var tatt. Spel ytterst i havgapet skal det bli hvert andre år, skriver Hallem og Oskarson.

Fredag kveld står Mausund klar for premieren på 2016-utgaven. Hallem og Oskarson mener spelet er viktig for Mausund og for Frøya på mange måter. En av dem er å dele historien til en av de mest markante kystkommunene i Norge. Han mener det er viktig og identitetsbyggende for kommende generasjoner at historien om kystfolket blir fortalt videre.

Marte Hallem

Identitetsbyggende

- I flere generasjoner har Frøya vært en sterk fiskerikommune, og har i tillegg markert seg de siste årene som viktig innenfor fiskeoppdrett. Mye av fiskerinæringen og oppdrettsnæringen er stasjonert rundt den lille øya Mausund. Øya med sine 200 innbyggere er fortsatt det største fiskeværet sør for Røst, målt i antall registrerte aktive fiskebåter, påpeker Oskarson.

Forfatteren tror også at spelet bidrar til å holde aktivitet i lokalsamfunnet.

- Som mange andre småsamfunn langs kysten er også Mausund truet av nedgang i folketallet. Vi tror spelet vil trekke folk til kommunen, og bli viktig for beboerne og næringslivet her ute. Butikken på Mausund overlever i dag takket være tilreisende på sommeren, et spel vil trekke enda mer folk hit, skriver Oskarson.

Vidar Oskarson

Kunstnerisk interessant

Han og Hallem framhever samspillet mellom profesjonelle og amatører og bruken av lokale krefter både på scenen, i orkesteren og i andre oppgaver i og rundt spelet.

- Kontakten med kulturskolen er allerede der, de er veldig interessert i et samarbeid med oss. Kunstnerisk sett synes vi det er spesielt interessant å lage et spel som tar for seg nyere norsk historie, og som i tillegg fokuserer på hvordan det har vært å være kvinne i en mannsdominert bransje og et mannsdominert samfunn, skriver de.