"En midtsåmmårnattsdrøm" på Hjertåsen ved Sandstad og "Oda fra havet 2016" er innstilt på tilskudd på henholdsvis 40.000 og 60.000 kroner Sør-Trøndelags fylke.

Forslaget var enstemmig vedtatt i komité for kultur, idrett, friluftsliv og folkehelse, men blir endelig vedtatt i fylkesutvalget tirsdag 7. juni.

- Mer penger til det frie feltet! Vi ønsker enda mer satsing på kultur i nærheten av der folk bor. Vi øker derfor rammen på kulturtilskudd med nye 430 000,- på toppen av en allerede økning på 1,2 millioner. I tillegg innfører vi en løpende søknadsfrist som gjør at flere aktiviteter i hele fylket kan få støtte. Når vi sier at vi vil gjøre noe må vi følge opp med penger. Det gjør vi nå, sier leder Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) i komité for kultur, idrett, friluftsliv og folkehelse.

Spelet "Oda fra havet" skal denne sommeren settes opp for andre gang på Mausund.

De tre første dagene i september blir det på nytt teater i Hjertåsen på Sandstad. Teater Framdrift, med Gunhild Hjertaas som en av krumtappene, har flere ganger med stor suksess spilt uteteater på gården hvor hennes familie kommer fra. På sensommeren i år skal  Teater Framdrift spille sin musikalversjon av Shakespeares klassiske komedie ”En Medtsåmmårnattsdrøm”.