- I dag er det kanskje litt konkurranse med sosiale medier, med at ungdom legger ut sine ting på insta eller youtube. Men det er likevel noe med dette å stå på en scene og motta direkte feedback fra publikum på det man presenterer, sier Carina Tønder Tøften.

- UKM er en viktig arena der ungdommen kan vise fram hva de er opptatt av, sier Jarl Mosand.

Carina og Jarl er koordinatorer for henholdsvis Hitra og Frøyas UKM-deltakelse. Det er fortsatt to små uker til påmeldingsfristen går ut (onsdag 31. januar), men påmeldingene har begynt å komme inn. Nå vil de oppforde alle som har noe de gjerne vil ha vist fram, om å melde seg på. Man må ha fylt 10 for å delta, men kun de over 13 kan gå videre til fylkesmønstring.

Arrangementet starter med at kunstutstillingen åpner på Hitra bibliotek onsdag 7. februar. Lørdag 10 februar er dagen for sceneframføringene i Frøya kulturhus. Frøya og Hitra har gjennom de fleste år samarbeidet om UKM, og de siste tre årene har man hatt en fordeling der kunstutstillingen er på Hitra og scenearrangementet på Frøya.

Ungdom kan også delta som arrangører og konfransierer, og her har man allerde fått inn påmeldte til å ta disse rollene. Jarl Mosand har vært involvert i UKM som bakmann siden 1997. Carina deltok en rekke ganger i ungdommen. De vet at UKM-deltakelse kan være et viktig springbrett på mange måter.

- Det er også en møteplass. Hvis du sitter heime og er opptatt av en musikksjanger eller en kunstform som du tror du er alene om, så møter du her andre som kan ha samme interessen. Og jeg vet at særlig de som får delta på fylkesmønstringa, knytter kontakter og vennskap som er verdifulle, sier Carina.

Påmeldingen gjøres ved å gå inn på UKMs hjemmeside, hvor Hitra og Frøya har en egen fane.