- Tilbudet er ikke fjernet. Det blir delt imellom de to skolestedene

Meninger

Guri Kunna Videregående skole er i endring, som samfunnet for øvrig. Nå var det studiespesialisering man ønsket en utbedring på. Hvordan kan man gi elevene best mulig skolegang og utdannelse? Hvordan gi de ett best mulig tilbud? Rektor og ledelsen har på bestilling fra fylkeskommunen jobbet for å komme fram til en løsning. Prosessen har vært lang, det var mange hensyn å ta, men tirsdag fikk vi svar.

Dette svaret var ikke tilfredsstillende for politikerne på Frøya. De mener det bærer preg av ett skrivebordsvedtak, og frykter at ungdommen vil velge å reise til Trondheim for å gå skole heretter, framfor å gå på Hitra. Noen påpekte at ved å fjerne tilbudet fra Frøya, var den videregående skolen på Frøya rasert.De så ikke at løsningen har tatt hensyn til mange av protestene som ble fremmet, og at de blir hørt. Som at dagens elever som er startet sitt utdanningsløp, får fullføre akkurat slik de hadde tenkt da de startet.

Til det vil jeg svare: Har dere lest konklusjonen og begrunnelsen for at man kom fram til denne løsningen?

For det første: Tilbudet er ikke fjernet. Det blir delt imellom de to skolestedene, hvorav en tredjedel blir på Frøya, og to tredjedeler på Hitra. Dette er valgt for å kunne gi elevene ett best mulig utgangspunkt til å velge programfag hvor interessefeltet blir fanget opp, og en roligere og ryddigere gjennomføring av skoledagen. At blant annet språktilbudet blir styrket med valg av to språk, fransk eller spansk i tillegg til tysk er jo ett eksempel. Det blir enklere for elevene å velge når tilbudet ligger på skolen man skal gå uansett- framfor å ta ett valg basert på skolested. At ungdommen skal få best mulig læring, og styrket fagtilbud er også hensyntatt – noe som bør være det aller viktigste.

For det andre: Dere utaler at dere frykter ungdommen vil forlate øyriket? Da tar jeg for gitt at dere tenker Frøya, da det er det som uttales senere. Dere mener ungdommen heller vil flytte til Trondheim framfor å gå to år på Hitra? Dere mener at ungdommen heller vil flytte hjemmefra som 15-16 åringer – framfor å bli boende hjemme? Flertallet av ungdommen selv mener ikke det.

Skal Hitra og Frøya bestå som et solid distriktsamfunn  i framtiden, må vi i øyriket klare å stå samlet. Det er ikke oss mot dere – hverken den ene eller andre veien. 

Jeg synes ikke dere politikere på Frøya er gode rollemodeller for ungdommen deres. Dere viser ikke evne til å se gode løsninger. Deres lojalitet til egen kommune, og ikke øyriket som felleskap står i veien.

Monica Holmen

Les flere meninger på våre debattsider hitra-frøya.no/meninger