Spørsmål i møtet 30. november 2016

Komité for kollektivtrafikk og regional utvikling  i Sør-Trøndelag fylke

Fergesamband mellom Kjørsvikbugen i Aure og Laksåvika på Hitra

Det planlagte fergesambandet mellom Aure og Hitra er avhengig av at begge fylkeskommunene tar eierskap i prosjektet.

Aureordfører og styreleder i Midt-Norsk Fergeallianse Ingunn Golmen og Karin Torset i Tjeldbergodden Utvikling har presentert en revidert rapport om fergeprosjektet mellom Aure og Hitra for samferdselsutvalget i Møre og Romsdal.

For å nå målet om et fast fergesamband mellom Kjørsvikbugen i Aure og Laksåvika på Hitra er fergealliansen avhengig av at både Møre og Romsdal fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune tar eierskap i prosjektet.

Nå må det jobbes for å få prosjektet bakt inn i de fylkeskommunale budsjettene og at det kommer på Fylkeskommunens prioriteringen . Dette betyr at begge fylkene må ta eierskap i prosjektet ettersom det går på tvers av fylkesgrensene. Det er også fylkeskommunene som må stå bak søknaden om et slikt fergesamband.

Begge fylkeskommunene har positive vedtak om dette i forbindelse med nasjonal transportplan, men har det blitt gjort noe senere aktivt? Det er det jeg ønsker å etterspørre.

Fylkestinget i Møre og Romsdal har bedt om at et nytt fergesamband Aure-Hitra vert utgreia og søkt godkjent dersom det kan etablerast innafor det statlige tilskottet til fergedrift i inntektssystemet. Hvor står nå Sør-Trøndelag fylke?

Spørsmål:

Vil Rådmannen prioritere arbeidet med å søke om fergesamband mellom Kjørsvikbugen i Aure og Laksåvika på Hitra og hvor langt er saken kommet i dag i Sør-Trøndelag fylke.

Svein Otto Nilsen

Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Sør-Trøndelag

Flere meninger på hitra-frøya.no/meninger