I H&F tirsdag 15.november er det et leserinnlegg under ordet fritt angående vurderinger av gamle Frøya videregående skole sitt skolebygg og tomteareal.

Det er Frøya Venstre’s Johan G. Foss som har signert leserbrevet, og kritikken mot Arbeiderpartiets kommunestyregruppe er kraftig, krass og uberettiget.

Ref; «Igjen må vi spørre hvor vettet har tatt vegen. Ap sitter med makta. Men ikke alltid med fornuften».

I arbeidet med revisjon av arealplanene for Sistranda som pågår, har det vært svært mange meninger om hva gamle Frøya videregående skole og denne tomten bør brukes til. Da planene om en samlokalisering av ny videregående skole og kulturhus ble utarbeidet, ble det gjort avtaler med noen grundere i lokalt næringsliv om garantier for et beløp på 10 millioner for kjøp av den gamle skolen når vgs var flyttet ut. Formål for bygning og tomt ble vel aldri eksakt avklart, men realiseringen av Frøya kultur- og kompetansesenter ble en realitet.

Da rådmannen la frem sitt første utkast til revisjon på arealplanen, var området med gamle Frøya vgs avsatt til boligformål. Arbeiderpartiet støttet dette forslaget da det ble presentert, og uttrykte tydelig at Frøya kommune ikke burde kjøpe bygget og tomten for en tenkt utvidelse av Sistranda skole.

Da planen ble lagt ut til høring var det mange som engasjerte seg og hadde sterke meninger om forslaget. Gode innspill og tilbakemeldinger er jo det man ønsker ved å ta slike høringsrunder. Innspillene og politiske diskusjoner i ettertid var noe av bakgrunnen for at AP valgte å støtte forslag om at området ble foreslått utlagt som offentlig formål, dette er forslaget pr dato.

I sitt innlegg er Foss opptatt av at Sistranda skole trenger mer plass.

Sitat. «Skolen ble påbygd for få år sia, men er allerede for liten.»

Ja er egentlig Sistranda skole for liten? Da oppussing – ombygging og påbygging ble vedtatt for i ca 10 år siden, ble skolen planlagt for minimum 350 elever, ja muligheten var opptil 400 elever. Dette ble vedtatt av de som da hadde makta på Frøya med Venstre med ordføreren og i førersetet. Og den gangen satt sikkert også vettet og fornuften i makta?

Opposisjonen i kommunestyret den gang ville; «rive skiten og bygge nytt». Planlegging, bevilgninger, nye bevilgninger og budsjettsprekk kjenner vi til.

Da Sistranda skole sto ferdig ombygd hadde den skoleåret 2012/13 312 elever, og 34 lærere. I inneværende skoleår 2016/17 har Sistranda skole 317 elever, og 40 lærere. Er det denne elevveksten Foss viser til i sitt innlegg, 5 elever?

Vi er godt kjent med folkeveksten på Frøya, og det jobbes nå med en Skolebruksplan som skal presenteres for politikkere i begynnelsen av 2017. AP har siden de kom i posisjon etter kommunevalget i 2011 gjennomført betydelige utbygginger ved Nabeita oppvekstsenter og Nordskaget oppvekstsenter, dette for å møte befolkningsveksten i kommunen.

Flere meninger finner du på vår meninger-seksjon www.hitra-frøya.no/meninger

Det påstås også i innlegget at gamle Frøya vgs står fiks ferdig og kan brukes som avlastningslokaler for Sistranda skole, ja det virker som det er klart for å flytte rett inn. Dette er en svært uriktig påstand. AP er usikker på hvor Foss har sine bygningstekniske kunnskaper fra, men her farer han helt feil.

Sør-Trøndelag fylkeskommune hadde i 2009 en gjennomgang av lokalene ved gamle Frøya vgs med tanke på å gjennomføre nødvendige installasjoner/restaurering for å oppfylle HMS-krav. Dette avdekket at bygningsmassen hadde behov for opprusting for ca 45 millioner for å være et godkjent undervisningsbygg. Det var etter dette at det ble satt fortgang i tanken om et nytt bygg, og da sammen med kulturhus. Det var i utgangspunktet denne summen som var STFK’s bidrag ved bygging av FKK.

Første byggetrinn av gamle Frøya vgs er fra 1980, og er i svært dårlig bygningsmessig forfatning. Byggetrinn 2 er fra tidlig på 1990-tallet og er bygningsmessig bedre og kan oppusses/ombygges.

Inn i dette bygget vil Foss og Venstre flytte våre ungdommer. Her kan vi spekulere litt på vettet og fornuften?

Pål Terje Bekken

Leder

Frøya arbeiderparti