Frøya Arbeiderparti sitt valgutspill om øyrekka

Jeg må si jeg måpte lenge når jeg leste i Hitra-Frøya om Arbeiderpartiets oppramsing av alt de har gjort for øyrekka. Det er mulig dere klarer å få folk på fast-Frøya til å tro på dette, men her i øyrekka  kjenner vi ståa, og vi lar oss ikke lure. Dette kan virke som et desperat, men dessverre uærlig framstøt, helt på tampen av en valgkamp.

Dere ønsker å framstå som et parti som støtter opp  under, og som legger til rette for små næringsaktører her i øyrekka? Dere påstår at vi fra øyrekka har blitt prioritert når det gjelder søknader til næringsfondet, og gir dermed et inntrykk av at næringsaktører fra øyrekka det siste året har mottatt støtte nettopp fra dette fondet. Helt konkret peker dere på at kommunen har støttet Havna Kafé? Med mindre Ap setter likhetstegn mellom innvilget skjenkebevilling og kommunal støtte, blir ikke bare noe av dette feil, men alt!

Her er fakta:

Fra tidlig vinter har aktører fra øyrekka sendt inn søknader til næringsfondet. Havna Kafé sendte inn søknad i februar, og på forsommeren fikk innehaver omsider et svar. Men et negativt svar, dessverre. I likhet med alle andre som har søkt om støtte, det være seg fra øyrekka eller fast-Frøya, fikk hun beskjed om at kassa var tom, og siden har verken hun eller andre hørt et pip. Ikke har søkerne fått beskjed om når det kan forventes å komme inn penger i fondet, og ingen har fått noen signaler om når deres søknad kan forventes å være ferdigbehandlet. I 2015 er det kun én aktør fra øyrekka som har fått innvilget støtte.

All den tid slike søknader må innom formannskapet, er det merkelig at Arbeiderpartiets representanter ikke har fått med seg at det ikke har vært behandlet saker vedrørende næringsfondet på lang, lang tid – ikke siden februar.

Likevel prøver Ap å gi inntrykk av at de støtter små næringsaktører her ute i øyrekka. Det finnes unntak, men i det store og det hele er ikke dette noe som stemmer med virkeligheten.

Venstres syv kandidater fra øyrekka hadde tidligere i valgkampen et innlegg hvor vi hadde fokus nettopp på dette med viktigheten av å ha kommunen i ryggen om en skal lykkes med næringsutvikling og bosetting. Vi ønsker oss i all hovedsak en kommuneledelse og politikere som vil spille på lag med oss og næringsaktører generelt i grendene på Frøya. Det kan virke som om Arbeiderpartiet undervurderer verdien i det å ha en åpen kommunikasjon og en god dialog med næringsaktører og folk her ute. Kanske skal det ikke mere til for at vi føler at vi har den støtten vi trenger for å stå på for Frøyas øyrekke.

Arbeiderpartiet trekker også fram Øyrådet som et flaggskip. Foreløpig har ikke Øyrådet kommet lenger enn at de har konstituert seg og jobbet med statutter. Og det er det ikke øyrådets representanter som skal ha kritikk for – det sitter mange dyktige mennesker der. Men dette er et kommunalt råd, og for et slikt råd vil det være en utfordring å bli en dynamisk instans og ikke bare en byråkratisk sådan.

Og helt til slutt; vi er veldig glade for bassenget som kommunen fikk på plass for oss. Det brukes flittig!

Tove M. Vedal Wold

Frøya Venstre