Da han Ola skulle få ny motor i snekka si for ca 60 år siden sa han at “no skoill det itj længer vær slik at dæm sa at der fær’n Ola, men at der for’n Ola. Han syntes det var stas å få mer fart på båten, men det var da fremdeles en båt som hadde en helt sentral plass i hans liv.

Utviklinga har gått videre siden da. I de siste par tiårene har det gått så fort at lover og regler for ferdsel på sjøen bokstavelig talt ikke har klart å henge med i svingene. Det har blitt fritt fram for større og større motorer i fritidsbåter og for utvikling av leketøy som kun er til fartsutøvelse. Vannscooter er det beste eksemplet på dette. Denne gjenstanden er etter min mening hverken en båt eller en scooter. Den er kun laget for å utøve svært stor fart til høy risiko for utøverne og all annen ferdsel og liv på sjøen. Den engelske betegnelsen “Jet ski” er mye mer dekkende. Det ser ut til at brukerne av vannscooter skyver alle tanker om miljø, trivsel og hensyn til andre til side for å utøve sin fartsgalskap. Bruken av vannscooter slik vi opplever den under de nåværende forutsetninger – uten spesielle lover og reguleringer – er helt forkastelig og viser at regelverk og lover henger langt etter på sjøen. Det er da ikke lov å kjøre Formel 1 biler på landeveien?!

Vannscooterforbundet ser ut til trekke dette uvesenet så langt som mulig i mangel på lover og reguleringer. Gjennom så stort fokus på tolkinger av lover og regler opptrer forbundet svært kverulantisk i debatten. De er bare opptatt av å presse gjennom sin vilje på tvers av det som jeg påstår er flertallet i folkeopinionen. Det neste ser ut til å være at de vil ha scooterne opp i aurevatna også.

Vannscooterforbundet hadde vært mye mer tjent med å fremheve positive sider ved kjøringa, for dermed kanskje å skape den opinionen de ønsker. Forbundet bør være langt mer opptatt av å utvikle denne formen for vannsport i gode rammer som gir trygghet på sjøen for alle. Jeg etterlyser klar markedsføring av verdier og sikkerhet knyttet til sporten.

Hva med fartsbegrensninger for vannscootere? Hva med utøvelse av sporten innenfor trygge rammer på dertil egnete arenaer? Hva med opplæring, sertifisering, lisensordninger, aldersbegrensninger? Kan krav til maksytelse på motor være noe? Hva mener vannscooterforbundet om at vi har ulik promillegrense på sjø og land? Er vannscooterforbundet villig til å gå inn for løsninger som stopper uvettig bruk?

Les flere meninger på hitra-frøya.no/meninger

Det var en sak på dagsrevyen forleden kveld hvor politiet og redningsselskapet uttrykker sterk bekymring for utviklingen. Er det noen som tror at de ikke vet hva de snakker om? Dette gjaldt bruken av fritidsbåt i sin alminnelighet, men det er helt klart at vannscootere og rib-båter er i en særstilling da de ligger i hastigheter som lett dobler de vanligste fritidsbåter.

Til slutt til orientering for lederen av vannscooterforbundet: Jeg har lenger fartstid i Dolmsundet enn deg og er godt kjent med forholdene.

Stein Ratkje