Gjennom flere år har vi alle vært vitne til at enkeltpersoner har deltatt i kampen for å privatisere offentlige tjenester. I stedet for å investere penger i industri eller annen verdiskapende virksomheter har de funnet ut at det er tryggere å hente ut offentlige midler.

Hvem av oss har ikke det siste året lest om flyktningebaronene som henter ut til sammen milliarder av skattekroner. Skattepenger som skulle gått til hjelp for flyktninger, ender opp på private bankkontoer. Men alt kommer fra norske folks skattepenger.

Det samme opplever vi når det gjelder mange andre områder enn flyktninger. Dette gjelder hjemmesykepleie, barnevern, alders og sykehjem, rusomsorgen, barnehager, skoler. Det å kunne overta disse områdene fra det offentlige å privatisere dem fører til at de får tilgang til det norske folkets skattepenger.

Flere meninger finner du i vår seksjon MENINGER

Dette gjør de ikke for at de er genuint opptatt av omsorg, men dette skjer fordi de er genuint opptatt av å tjene penger for seg selv.

Og penger tjener de. Massevis av penger. Vi snakker om milliarder av penger, og det er det norske folk som betaler gildet som fører til at milliarder av offentlige midler havner i private personers lommer.

Nettavisen skriver den 6. mai 2015 om Norges ukjente milliardærbrødre med 6 000 000 000 kroner og 12000 ansatte. Brødrene Adolfsen, besitter nemlig disse milliardene.

Vi kan bare stille oss spørsmålet hvor disse milliardene kommer fra. Det viser seg at mesteparten av disse pengene er skattepenger fra det norske folket. De starta med hotellkjeden Norlandia som ble Norlandia Care med sykehjem og sykehoteller, hjemmetjenester, barnehager, de eier Aberia som driver med rusinstitusjoner og barnevern.

I 2014 oppdaget de en ny vekstbransje, nemlig flyktningmottak. De kjøpte Hero, som nå er Norges desidert største flyktningemottakskjede. De er nest størst i Europa. Da de kjøpte Hero var det første de gjorde var å ta 98 millioner norske skattekroner ut av driften. Dette var skattepenger som var myntet på hjelpe folk og betalt av norske skattepenger.

Disse brødrene er bare et eksempel på hva som skjer midt blant oss. Tidligere ble det diskutert om vi ønsket å godta og sette «bestemor ut på anbud». I dag er dette blitt det vanlige over det ganske land.

Heldigvis finnes det flere kommuner som har avstått fra denne udemokratiske og usolidariske måten å drive omsorg på. Hitra er en av dem som har berget bra unna. Men også her opplever vi at Norsk Mottak på Lillehammer som driver virksomhet i Fillan tok ut flere millioner som et ekstraordinært uttak av sitt selskap etter eventyrlig vekst i sin virksomhet det siste året. Dette er også penger som kunne gått til kommunene og omsorgsarbeid i stedet for i private lommer.

Kampen mot velferdsproffitørene handler om mye mere enn å forsvare felleskapets midler mot privat kapital. Dette handler om kampen for å kunne forsvare den skandinaviske velferdsmodellen.

Profittmotivert drift og anbud presser fram en kommersiell logikk som er fremmed for de demokratiske fellesskapsløsningene. I stedet for å bygge et trygt og godt samfunn bygger vi et marked som tar sikte på å tilfredsstille profittbehovet til ganske få mennesker. De som må betale denne undergravinga av felleskapet vil være skattebetalerne og ikke minst de som arbeider innenfor disse tjenestene.

Partiet Rødt vil derfor kjempe i mot disse tingene og arbeide for at det offentlige tar tilbake styringa med alt omsorgsarbeid.

Jann O. Krangnes

Partiet Rødt

Lokallaget Frøya og Hitra