De som vil bygge et kommunesenter etter innfallsmetoden, vil bygge en "havby" uten planverk!

De som tvinger vanlige folk til å søke dispensasjoner fra kommunedelplaner, for å få inn penger fra grunneiere, når de selv har satt feil betegnelse på eiendommer, har for store ambisjoner!

De som er iferd med å gjøre landbruksbygda Sistranda til et industristed, med minst mulig støy, mens jorda fraktes vekk, uten planer, er våre ledere.

Ikke en gang naboer og grunneiere skal merke noe, før det er for seint.

De som ikke vet at de har kommunale retningslinjer for bruk av PBL (plan og bygningsloven), som er så forutseende at ingen ting av det som er bygd i sentrum hadde sett ut som det gjør nå, dersom de hadde brukt sine egne arkiver, er ikke kompetente, nok!

De som styrer oss, vil sannsynligvis også gjøre et vesen av at det "bare" var 300 "ekte bygdefolk" på underskriftslistene. Hva skal man si om resten? Er det uinteressant at resten av frøyværingene bryr seg om hvordan kommunesenteret blir seende ut? Er det uinteressant å vite hva hyttefolket og alle etterkommerne etter folk som vandra ut i dårligere tider mener?

Mediene merker seg alt!

De som styrer oss vil kanskje ikke høre at de lar seg styre av næringslivet?

At næringslivet har ønsker forstår alle, men det er kommunen som skal sørge for at det ikke skapes inntrykk av nepotisme og kameraderi.

Frøya har mange kvaliteter, og er en kommune i vekst. Dette betyr også at det vil bli stilt krav til de styrende på en annen måte enn tidligere.

Flere meninger på hitra-frøya.no/meninger

Det gjelder krav til kompetanse i administrasjonen, det gjelder krav til årvåkenhet og integritet hos de som tar på seg politiske verv og det gjelder, i dette tilfelle, også at en lærer seg å lytte til det som kritikerne sier; ikke bare søke å komme seg ut av en situasjon fortest mulig, og i håp om at en "venner seg" til feiltrinn etter feiltrinn.

Det kommer ikke til å skje igjen! Det skal både en våken befolkning, og mediene sørge for!

God påske!

Hans Anton Grønskag