Tilsvar fra ordfører og kommunedirektør er gjengitt under innlegget.

Hitra når du vil

Hitra Når du vil - mulighetenes øy – synergier - renommé - dette er sterke ord som vi hører til daglig når det er samlinger mellom næringsliv og Hitra kommune (heretter H.K) som administrasjon på forskjellige arenaer.

Dette er ord som H.K fronter på sider, og reklamerer for når de er på runder for å fremheve sin kommune for å få den til å høres attraktiv ut, og for å lokke bedrifter og folk til å etablere seg på Hitra.

I den senere tid så har faktisk H.K jobbet bra med å samle næringsliv og høre på hva som er utfordringer, og jobbe mot å løse forskjellige utfordringer som næringene sliter med.

Samarbeid mellom Hitra Næringsforening og næringsavdeling fra H.K har også fått mye positivt til å skje på Hitra, og klart å samle alle næringer en gang i mnd for å gi informasjon om Hitra og nye ting som skjer i kommunen, samt og ta opp problemstillinger som blir med tilbake til kommunen.

Dette er et veldig bra tiltak for næringslivet der det er mulig å få diskutert i en litt annen setting.

Men etter det siste som er kommet fram i media der det kommer tydelig fram at H.K favoriserer og fremhever en aktør, mere enn de andre aktørene, som likeså har eiendommer innenfor sentrumsplanen, bli helt feil i mine øyne.

Hvilken agenda hadde så H.K med at de kun tok inn «Dagligvarehandel» for så å omgjøre dette til at møtet skulle gjelde sentrumsplanen?

Hvorfor inviterte ikke H.K flere aktører som har eiendommer i sentrumsplanen som kunne komme med innspill hvis dette skulle gjelde sentrumsplanen, og ikke dagligvarehandelen som det sto i invitasjonen.

Når det så klart og tydelig er dagligvareaktørene som er invitert til dialogmøte, så blir neste spørsmål hva gjorde eier av kjøpesentret der når det kun var ment for dagligvareaktørene, og samtidig fikk føre ordet fritt fram ref til de som var der.

REF innkallelse: Etablering av nye dagligvarebutikker vil påvirke eksisterende næringsetableringer både i grendene og i sentrum. Hvordan ser bransjen selv på denne utviklingen?

Liten tvil hva agendaen var på møtet.

Dette er svært ødeleggende for alt det fine og bra som er opparbeidet mellom kommune og næringsliv de siste årene.

Det å splitte aktørene og ødelegge sitt renommé som kommune vil jeg si er mye alvorligere enn å utvide sentrum. I frykt for å splitte sentrum, og heller gjøre det så kompakt som mulig, velger H.K å se bort ifra løsninger som kan gi en god tilgang til parkeringsplasser som vi ser er en utfordring, med fullt kaos på høytider og helger.

Det at en aktør som har vært på jakt etter tomt i Fillanområdet i over 10 år, og som endelig har funnet en tomt som de ser stort potensiale i, burde H.K og alle Hitras innbyggere applaudere.

Dette gir en mye bedre konkurranse for oss som forbrukere, samtidig som at det ikke er alle som ønsker å kjøre inn i sentrumskjernen når det er kaotisk til tider.

Forbrukeren burde få muligheten selv til å velge hvilken kjøpmann de vil støtte.

Det blir da opp til kjøpmann, med god service og stå på vilje, som i hvilken som helst annen bransje, å bevise for kunden at her bør du handle.

De rike matbaronene er vel de som plukker overskuddet i alle kjeder uansett omsetning, dette har blitt verre og verre for hvert år. Det blir vanskeligere og vanskeligere å være kjøpmann.

Velger de at det er denne kampen de ønsker ta på Hitra , det samme som Frøya  og andre kommuner, så får det bli opp til de. Forbrukeren er de som blir vinnere.

Håvard Kaasbøll kommer med krass kritikk av Hitra kommune. Foto: Arkivbilde

Agenda:

Når jeg leser det som står i media, som lokal i næringsdrivende her på Hitra, blir det feil at H.K skal gå inn å regulere hvem som skal få muligheten og ikke som privat næringsdrivende.

Samtidig er det betenkelig at den som nå holder på å bygge nytt kjøpesenter, med en dagligvareaktør som leietaker, er den som får mer eller mindre stå å holde et foredrag om hvorfor ikke KIWI skal få muligheten til å etablere seg her på Hitra, noe som er en kjempefordel for oss forbrukere med bedre konkurranse.

Han som får stå og holde foredrag er en betydelig aktør innenfor sentrumsplanen, og klart at han ikke ønsker å ha KIWI som konkurrent.

Dette gir for han mindre besøk=dårligere omsetning  og jeg regner med at utleier har en del provisjonsbasert leieinntekt også så det bli sikkert også en utfordring, men det er noe som en hver næringslivsaktør må ta høyde for når man investerer.

Dette er det ikke en kommune som skal blande seg inn i.

Som en leder innenfor dette utleiekonsernet sa en gang; «den sterkestes rett», så om det er filosofien, så får de vise det da.

Samtidig kan man lese i avisa noen dager etterpå at ordfører er ut i avisen og kommenterer dette som kjempebra initiativ. Han velger å skyve over på sine politikere, at det er de som er budbringere, og at det er andre som har andre agendaer, også svært suspekt. Om det er noen som har på sin agenda å være løpegutt, så kan jeg ikke forstå annet at dette må være fra ledelse i administrasjon som er budbringere her, og ønsker at fokuset skal trekkes i fra ledelse i H.K og legge seg selv i den offerrollen. (Liten tvil på at det må være god dialog mellom eier av kjøpesenter og ledelse.)

Da blir jeg svært spekulativ.

Mener ordfører at aktører som ønsker å etablere seg her på Hitra først skal spørre annet konkurrerende næringsliv om hva de mener om denne etableringen, og så skal det bli opp til kommunen å avgjøre om dette er ok?

Ordfører hadde tydeligvis ikke så god kjennskap til dette møtet, så det kom litt brått på. Men han syntes at dette var et kjempetiltak.

Ordføreren har selv drevet i næringen i mange år som en stor aksjonær i kjøpesentret, før han til slutt valgte å selge til dette konsernet som i dag eier kjøpesentret.

En med en slik rolle og som tidligere eier av dette sentret, burde være inhabil når en slik sak skal behandles. Ordføreren burde heller ønske å få nye aktører velkommen til Hitra, og gi de den hjelpen de trenger og etterspør, på like premisser som de lokale.

Når det gjelder denne saken med KIWI så mener jeg også at det er betenkelig at kommunedirektøren, eller ordfører, som har vært og kommentert via media, ikke har kommet med en positiv tilbakemelding om KIWI.

Sånn som bedre konkurranse, større ringvirkninger, bedre utnyttelse av sentrum, bedre parkeringsmuligheter, flere jobber, kort oppsummert.

Trodde H.K var opptatt av å skape arbeidsplasser, og ikke det motsatte.

Det må bli opp til de som kjøpte «rørleggertomta» om de tar dette til regulering og kjører igjennom det på like premisser som andre aktører må i reguleringsprosessen.

Det siste som nå kom, var å få stoppet Fillan Næringspark der H.K ved Kommunedirektøren går inn og endrer bestemmelsene, etter 6 år med regulering, for å stoppe muligheten for å etablere detaljhandel utenfor sentrum typer som Jula, Mekonomen, Biltema, Hagesenter osv.

Hva tenker H.K om utvikling?

Nå virker det som de vil stoppe alt, og være svært lite samarbeidsvillige til andre aktører som ønsker å etablere noe, utenom visse aktører som ønsker å ha sentrum for seg selv.

Skal alt foregå i et trangt sentrum uten utviklingsmuligheter, med minimalt konkurranse?

Så noen ord som vår ordfører er flink til å bruke:

Det er viktig GODT Folk og TENKE seg godt om, og det kan få store KONSEKVENSER om det ikke gjøres rett osv.

Regjeringen legger også mye i dette med at de ønsker en sterkere konkurranse i dagligvarebransjen for å sikre forbrukere konkurransedyktige priser.

Det samme vil jeg si til dere folkevalgte også, det finnes flere andre instanser som kan komme inn og endre vedtak som eventuelt blir gjort av dere også, spesielt om man skal få gjort det rett.

Håper våre kjære folkevalgte politikere kan se den urett i det som skjer her, og endelig sette ned foten, så dette opptoget ikke får fortsette sin ferd.

Kunne skrevet mye om denne, og andre saker med H.K og denne aktøren, men mener nå at dette får holde for denne gang.

Velger å sette dette i avisa slik at ordfører også kan få det med seg, som ikke er i sosiale media.

MVH

Håvard Kaasbøll

Lokal Næringsaktør innenfor sentrumsplanen.

Kommunedirektør, ordfører, og Lasse Høyem, som blant annet er utbyggeren av kjøpesenteret og styreleder i Joker Knarrlagsund, er forelagt leserinnlegget med mulighet til å komme med tilsvar.

Ordfører Ole L. Haugen svarer dette til leserinnlegget:

Før helga så mottar jeg en e-post fra redaktøren i lokalavisa der det står, sitat: «Vedlagt er et leserinnlegg som vil bli trykt over helga. Det kommer noen påstander her som jeg vil gi dere anledning til å svare på…». Det første som slår meg: Hvor går grensa for lokalavisa…?

Når jeg da leser det vedlagte leserinnlegget, så blir jeg rett og slett i tvil om det er mulig og fornuftig å svare. Er det skrevet i affekt? Det vet jeg ikke, men her fremmes mange udokumenterte påstander, og både jeg og andre omtales og karakteriseres på en måte som mange vil betegne som injurierende. For min del vil jeg ikke gjøre noe nummer ut av det, «du får tåle det», sier jeg til meg selv. Ellers opplever jeg det som helt meningsløst å gå inn på alt og alle som omtales, når beskyldningene er så løssluppen og usammenhengende.

Jeg synes imidlertid det er trist at vi generelt har fått en utvikling der det er blitt så lettvint å fremme udokumenterte påstander. Uimotsagt, så kan det bli stående igjen som sannheter. Dernest er det blitt en stadig lavere terskel for å frambringe beskyldninger og insinuasjoner om ulovligheter mot andre, samtidig som at man selv inntar offerrollen. Kjenner man det igjen fra en viss mann i USA, som har et grandiost selvbilde? Men du verden hvor splittende og giftig det er for folk og samfunn. Avledet fra det må vi så spørre oss: Er det noe rart at folk vegrer seg for å påta seg tillitsverv og stille til valg?

Så prøver jeg, så godt jeg kan, å forstå hva det egentlig handler om i dette tilfellet. Jeg lander da på at leserinnlegget framstår som en tirade med synspunkt på den videre sentrumsutvikling i Fillan. I særdeleshet synes det å handle om hvem, hva og hvor når det gjelder dagligvarebutikker. Og her er det mange som fortjener å få et ord med i laget. Ikke bare grunneiere og eiendomsutviklere, men også de som «har skoen på» som det heter, og ikke minst det breie lag av folket. Derfor har det da også vært jobbet grundig med den nye sentrumsplana helt siden 2014, gjennom en lang prosess med bl.a. åpne folkemøter og flere høringsrunder.

Den nye reguleringsplana for sentrumskjernen er nå vedtatt, med et viktig unntak: Det skal, etter innspill fra gårdeier, jobbes videre med å finne en løsning for Remas behov for utvidelse, sammen med flere berørte parter. Jeg håper og tror at en slik løsning kommer på plass, fordi jeg er enig med gårdeier som har anført følgende om veiløsningen som var foreslått, sitat: «Ikke usannsynlig vil dette ikke bli tilfredsstillende for Rema 1000. Og en risikerer at de må flytte på yttersiden av det som i dag defineres som sentrum. Dette vil jo ingen tjene på.».

Det som ikke er med i den nye reguleringsplana er blant annet den omtalte «rørleggertomta». Beliggenheten av denne har imidlertid, helt siden 2015, vært definert som å være en del av «sentrumskjernen» hvor det tillates dagligvarebutikker. Fra før er størstedelen av denne tomta regulert til «bolig». Men basert på den nevnte avklaring som har skjedd tidligere, så har kommunens politiske utvalg for plan, landbruk og miljø godkjent at det igangsettes et arbeid med omregulering til kombinert næringseiendom hvor det blant annet tillates detaljhandel. Så får vi se når den omsøkte omreguleringen er avklart, om for eksempel Kiwi blir etablert her?

Det vil tiden vise.

Jeg blir nærmest harsellert med for å ha sagt at «vi må tenke oss godt om». Og da i forhold til beslutninger som har konsekvenser for den videre sentrumsutviklingen. Det har kun vært godt ment, fordi jeg har fått med meg advarslene fra mange faglige hold og andre kommuner. Og jeg har fått med meg den positive opplevelsen som meddeles fra mange innbyggere og besøkende. Det hele handler da om verdien av å ha et kompakt og trivelig sentrum, med kort gangavstand mellom butikker, kafeer og restauranter og andre tilbud og tjenester. Det handler også om at det skal være drivverdig for de som eier og driver butikker. Som lokalavisas oppslag om regnskapsresultater viser: Å eie og drive dagligvare- og andre butikker på Hitra, det innebærer ikke det samme som at man befinner seg på en snarvei til materiell rikdom. Tvert om, det handler om marginale resultater, lange arbeidsdager og ikke minst den eplekjekke benevnelsen «stå på vilje», sammen med muligheten for å ha ansatte på anstendige arbeidsvilkår.

Ordfører Ole L .Haugen

Kommunedirektøren skriver dette i en e-post til lokalvisa:

«Kommunedirektøren velger å ikke ha kommentarer til innholdet i dette leserinnlegget ut over det jeg allerede har hatt av dialog rundt temaet dagligvarehandel samt utvikling av Fillan sentrum, da med formannskap og kommunestyre. Jeg legger ved protokoll fra formannskapets møte den 15. mai, hvor spørsmål rundt møte med aktører ble besvart. Jeg opplevde politisk aksept og tilslutning for dette. Kommunedirektøren forventer at aktører som uttaler seg er etterrettelig i sine uttalelser og holder egne valgte sannheter for seg selv».

Lasse Høyem og KI har valgt å avstå fra å svare på innlegget, ettersom det er Hitra kommune som er adressert, men skriver det ikke er utenkelig at de vil kommentere innholdet på et senere tidspunkt.