Kommunereform – sammenslåing – mandat – frivillighet osv. osv.

Da kan vi konstatere at forhandlingene mellom kanskje Sør-Trøndelags to mest opplagte sammenslåingskandidater har brutt sammen, og det kanskje på det minst betydningsfulle spørsmålet; lokalisering av ordfører/rådmann med sin nærmeste stab. NITRIST, spør du meg!

Ordførerne viser i avisa HF til at det er manglende grunnlag for å forhandle videre, uten at dette med manglende grunnlag konkretiseres nærmere. Avisa HF skriver tilsynelatende lydig det som ordførerne sier uten et eneste kritisk spørsmål ift. hva det manglende grunnlaget måtte gå på? Når jeg skylder på lokalisering av kommunesenter er det fordi Hitraordføreren opplyste om dette i siste kommunestyre etter direkte spørsmål fra undertegnede.

Det er jo for øvrig «litt fornøyelig» å se hvordan ordførerne viser en voldsom forsiktighet ift. det de oppfatter som sitt mandat fra eget kommunestyre, men den samme forsiktigheten gjelder tydeligvis ikke når det gjelder å «skrinlegge prosessen», som lokalavisen skriver det. Jeg vet vel ikke om ordførerne har fått mandat til det heller jeg da men…..?

I realiteten har de nok også dette med mandatet på trygg grunn, men det som nå må være tindrende klart for alle er at det er Arbeiderpartiet på både Hitra og Frøya som må ta det hele og fulle ansvaret for de havarerte forhandlingene. På Frøya trenger ikke AP å spørre noen, der har de all makt. På Hitra trenger de bare å snakke med Pensjonistpartiet, og har selvsagt også Senterpartiet i bakhånden, så er mandatet i boks.

Imidlertid henger argumentasjonen gjennom HF ikke på greip for meg. Ordførerne peker her (så riktig så riktig) på en hel del utfordringer i kjølvannet av kommunereformen i Midt-Norge, men som helt klart burde tilsi en sammenslåing av Hitra og Frøya. Nå skal i stedet Hitra og Frøya samarbeide ift. disse utfordringene, sier ordførerne.

Har vi ikke hørt det budskapet før fra akkurat disse to ordførerne? Ved begge de to siste kommunevalgene har de to ordførerne beleilig dukket opp i avisen, «kameratslig omslynget» med hverandre på bilder, og har proklamert at NÅ….. nå skal det bli samarbeid! Her bød det seg tydeligvis nå en ny anledning for dette utenfor valgår også ;-) Det er bare det at samarbeidet mellom Hitra og Frøya i disse to ordførernes regjeringstid har blitt nærmest systematisk nedbygd til et minimum. Jeg kan ikke for alt i verden se hva som skulle tilsi at dette vil endre seg under videre Ap-styrer på øyene.

Men altså; Det er selvsagt vanskelig å kritisere dem for at de sier dette er deres mandat fra egne kommunestyrer, fordi at de selv (Ap) har nærmest total makt der. For de som gjerne kan tenke seg en annen tilnærming til kommunereformen kan vi nok bare henvise til et nytt kommunevalg om vel to år. Der ligger den sjansen, kjære øyværinger!

Jeg har tidligere, i leserinnlegg, stilt meg skeptisk til frivillighetslinjen i kommunereformen. Jeg er betydelig styrket i denne skepsisen nå som prosessene går mot slutten. Jeg oppfatter at denne frivillighetslinjen har ødelagt mange viktige prosesser. Frivillighetslinjen har gitt flere (i utgangspunktet) negative kommuner gode kort på hånden ift. å kunne gå inn og trenere, ja kanskje til og med sabotere, mange sammenslåingsprosesser. Jeg har et sterkt inntrykk av at i mange av prosessene hvor det sies at man angivelig skal ha lykkes, er det fordi at mekanismen med frivillighet har gjort det mulig for de som vil aller minst å tvinge gjennom aller mest uten noe som helst å tape hvis prosessen hadde låst seg.

Er det slik det skal være? Jeg mener nei! Derfor vil jeg nok heller ikke bli «veldig opprørt» om fylkesmann og sentrale myndigheter nå kommer til den konklusjon at Hitra og Frøya SKAL slås sammen uavhengig av lokale prosesser! Nå har det dessuten heller ikke vært rare prosessene akkurat ifm. Hitra og Frøya da! Her ble det fort «enighet om uenighet».

Dag Willmann, Hitra Høyre

Flere innlegg finner du på Hitra-Frøya.no/meninger