«Jeg synes at folket fortjener politisk lederskap som makter å være mer offensive og framtidsrettet,» skrev eks-ordfører Egil Hestnes (H) i et leserbrev med utgangspunkt i at Hitra og Frøya ikke vil videreføre samtaler om sammenslåing. "Jeg synes faktisk det grenser til det arrogante, når man viser så liten respekt for hva dagens lokale folkevalgte mener er det mulige og det beste i denne sammenheng," svarte sittende ordfører Ole L. Haugen (Ap).

I Hitra kommunestyre før helga åpnet ordføreren opp til ordskifte om temaet. Dag Willmann (H) etterlyste både info om hva som er bakgrunnen for at prosessen har strandet og mer kritisk journalistikk på temaet.

- Hvis vi koker dette ned, så er det hos Ap i Frøya ikke nødvendig å spørre noen (om mandat), de har jo flertall; På Hitra er det nok for Ap å spørre Lars (Sp) og Per (PP) og så er mandatet klart. Det ser ut til at de (ordførere og rådmenn) har hatt et veldig klart mandat til å skrinlegge hele prosessen, men jeg er ikke sikker på om det mandatet er gitt, sa Willmann og ba ordføreren være konkret.

Willmann håper på tvang

- Er det fordi Frøya ikke har lempa på kravene de sist hadde, eller andre ting? Jeg hadde et leserbrev for at par år siden der jeg oppfordret til tvang. Jeg skal være ærlig å si at jeg håper det nå skjer. Nå får vi en forferdelig uheldig virkning av frivillig-linja; det er de som vil minst som får gjennom viljen sin på det aller meste, og der det sånn vi vil ha det, spurte Willmann.

Ordfører Haugen svarte bl.a. at det er spørsmålet om kommunesenteret som igjen synes å være vanskelig å enes om mellom Hitra og Frøya.

- Er det ikke slik at ingen av oss vil gi slipp på kommunesenter? Det ligger innenfor det jeg definerer som mandat, sa Haugen.

Per Ervik (Pp) gikk på talerstolen og sa han reagerte litt på det at det ikke skal ha blitt brukt politisk handlekraft.

- Dette er det beste som har skjedd for Hitras og Frøyas innbyggere

- Vi har to nesten enstemmige kommunestyrer med forskjellige partifarger som har sagt nei til dette. På toppen av dette - etter oppfordring fra fylkesmannen - har kommunene kommet sammen for å få til noe og deretter funnet at vi kanskje har det like greit som vi har det, da mener jeg det blir galt å hevdet at det ikke ikke er brukt politisk lederskap, sa Ervik. Pensjonistparti-lederen er uttalt motstander av en sammenslåing mellom kommunene. Han frykter at staten vil bruke makt til å tvinge gjennom reformen og sammenslåinger.

- Hvis fylkesmannen også skal bruke beinkroken for å få oss som har det politiske fleretallet til å få forandre på denne beslutninga, da har vi ikke demokrati lenger, men diktatur. "Åkkesom" tror jeg Sanner og co må komme tilbake på en høfligere måte. Dette er det beste som har skjedd for Hitras og Frøyas innbyggere, dette. Hvis de kommer med tvang, vil vi få mange lokaliseringdebatter, og sparket en verbal ball over til eks-ordfører Hestnes:

- Kanskje kan forhenværende ordfører peke på hvor midtpunktet i Hitra og Frøya er?, sa Ervik.

- Hver for seg for sterke

Tom Skare (Frp) mente Ervik brukte unødvendig krasse ord.

- Det er ikke snakk om diktatur i det hele tatt, men en prosess som foregår over hele landet uavhengig av det vi bestemmer i hver enkelt kommunestyre. Det er en forandringssyklus på alle områder som går veldig fort og som skjer mye kjappere enn noen gang, sa Skare og sa at dette også innbefatter kommunestrukturer. Skare sa også at regiontanken veldig viktig å ta med seg i tida framover, for utenfor denne regionen oppfattes Hitra og Frøya gjerne som ett.

- Frøya og Hitra blir en sterk kommune hvis vi lykkes, men nå er kommunene hver for seg for sterke til at det vil bli noe godt ekteskap. Det foregår en sterk posisjonering - mye på Hitra og like mye på Frøya, tror jeg - og etablering av sterke kommunesentra. Om det er rett eller ikke, det vet jeg ikke. Og vi ser en stadig nedbygging av kommunalt samarbeid. Kanskje handler dette også om å gjøre seg selv sterk. I tida framover håper jeg at vi fra Hitra, og også de fra Frøya, må være flinkere til å uttale og tenke region. Ikke bare snakke kommuner, men regioner, sa Skare. Før han sa at det for hans del ikke er et et problem å forstå synspunktet om at man nå legger videre sammenslåings-samtaler med Frøya døde.

- Det er ikke så sikkert at blir likar, det kan bli verre også. Det er hit vi har kommet nå, og tror det er helt greit å legge dødt. Så får vi se på hva Stortinget til syvende og sist mener, sa Skare.

- Innser at forutsetningene ikke er tilstede

Torfinn Stub (V) har talt varmt for en sammenslåing med Frøya, men sa i debatten at det nå kan virke fornuftig å legge alt dødt.

- Jeg innser at forutsetningene ikke er tilstede. Jeg har også med meg hvordan vi klart å utvikle samarbeidet med Frøya i året som gått... det interkommunale samarbeidet innen helse og sosial er mer eller mindre nedlagt over hele fjøla - da ser jeg ikke for meg hvordan vi skulle klart å løfta dette inn i en eventuell sammenslåingsprosess, sa Stub.