Norsk oppdrettslaks spiser store mengder soya fra Brasil. Det gjelder også for laksen som fôres opp i Lerøys anlegg på Hitra og Frøya.

En rapport fra Regnskogfondet og Framtiden i våre hender viser at produksjonen av soya bidrar til avskoging og store helseproblemer for lokalbefolkningen. Over 20 prosent av fiskefôret består av brasiliansk soya. Norge er verdens største lakseprodusent, og lakseoppdrett blir trukket frem som et viktig bidrag til norsk økonomi. Nå ønsker Regjeringen å femdoble lakseproduksjonen innen 2050. Derfor må soyaforbruket i norsk oppdrettsindustri reduseres.

Det gjelder uavhengig av om soyaen er sertifisert eller ikke: Det er den store, og økende, etterspørselen etter soya som driver problemene. En femdobling av oppdrettsnæringen vil være helt uansvarlig hvis den norske laksen skal fortsette å spise soya fra Brasil. Dette vil være drivstoff til en industri som vokser ukontrollert på bekostning av skog og mennesker.

De norske fôrprodusentene må redusere sitt totale soyaforbruk. De må utvikle fiskefôr uten soya - og de må sørge for å erstatte soyaen med bærekraftige råvarer, hvor produksjonen ikke går på bekostning av natur og helse, verken her hjemme eller på den andre siden av kloden. Norske oppdrettere og lakseprodusenter må etterspørre bærekraftig fôr uten soya. Norske forbrukere ønsker seg laks som ikke er fostret opp på soya. Vi håper oppdrettsnæringen tar utfordringen!

Lars Løvold, daglig leder i Regnskogfondet

Christoffer Ringnes Klyve, konstituert leder i Framtiden i våre hender

Flere meninger på hitra-frøya.no/meninger