Det var et hyggelig oppslag i H-F på 1. side den 25.08. I uttalelsen fra Ragnar Rugtvedt, NJFF, sier han: Vi er ydmyke for det faktum at vi utøver en aktivitet som krever særlig aktsomhet i forhold til andre naturbrukere. Det er rom for alle, dersom man tar hensyn til hverandre.

I realiteten er situasjonen en helt annen på Hitra.

I en tidligere artikkel i H-F skrev Arnfinn Storø bl.a. den 28.09.15:«Friluftslovens § 2 gir rett til fri ferdsel i utmark, men også rett til bortvisning, hvis ferdselen er til skade eller ulempe for grunneieren.», «Man skal ikke undervurdere at enkelte situasjoner hvor turgåere plutselig dukker opp i en jaktsituasjon er farlige og faren øker med økt turgåing»,» Hjortejegere bør få ro til å utøve jakta på effektiv og forsvarlig vis. Det er en klar ulempe for jegere og grunneier at de i en jaktsituasjon blir forstyrret av turgåere» og «Det kan ikke være slik at grunneiere og jegere skal vike i alle sammenhenger»

Hitra Utmarksråd håper at fredning av rype vil føre til en mer bærekraftig bestand. Flott, men her felles det neppe ei rype, så effekten blir minimal. Men da er det i hvert fall vekk med rypejegere. Ingen småviltjegere, ingen hunder. Ingen skudd. Her er det hjort som gjelder. Det felles ca. 1000 hvert år. Det er penger i lommeboka. Det legges igjen 1000 hauger med innvoller. Det er ravnemat det. På privat initiativ fanget noen ildsjeler i 2015, 613 kråker og 173 ravn i felle. Det kryr. De elsker rype- og skogsfuglegg. Vindmølleparken jakter fugl hele året. Hjortejakta varer fra 1. sept. til 23. desember. Da vil ikke hjortejegere/grunneiere ha folk i terrenget selv om jaktloven sier at det skal legges til rette for samjakt. En grunneier skriver tidligere at turgåere forstyrrer, de gjør hærverk og skogsveiene er fulle av biler som stenger for traktorene. Dessuten er det farlig og hjortejegeren har ansvaret. Dessuten er det båndtvang hele året, tror han. Min mening er at om en jeger er farlig for turgåere burde han levere inn jaktlisensen. Dessuten er alle skogsveiene stengt med bom og politiet kjenner ikke til denne bestemmelsen om båndtvang. Ingen selger jaktkort for småvilt, så på Hitra er det ingen fare for at det er jegere som begrenser bestanden.

De lyktes til slutt. Grunneierne som leier ut hjortejakt. Jeg forstår det slik at rype nå er fredet. De vil ikke ha folk i terrenget under hjortejakten. Prisen pr. fellingstillatelse er fra 5 000,- til 15 000,-. Det avhenger nok litt av servicegraden. Husvære, forpleining, guiding, transport etc. Med en snittpris på 10 000,- blir dette ca. 10 mill. Selv Norges Jeger og Fiskerforbund, som ikke skjønner grunnen for vedtaket, går 5 på og synes det er fornuftig. Det er kråke og ravn som har redusert rype og skogsfuglbestanden. Jeg har ikke hørt om jegere som har skutt rype på Hitra de 5 årene jeg har vært her. Ravn og kråke som fores med hjorteslaktrester, bryr seg neppe om fredning av rypa. Lykke til med hjortejakten.

Aksel Belsvik-Karlsen