Boligbyggelaget TOBB – hva står det for?

Undertegnede ser av diverse facebooksider at jeg blir tillagt «skylden» for at TOBB er i ferd med å etablere seg i Fillan. Jeg har tidligere vært ansatt der frem til 2004. Kommentarene viser at ikke alle har fått med seg hva TOBB egentlig står for. Jeg føler at det trenges litt bakgrunnsinformasjon.

For det første: Hitra kommune hadde gjennomført tomtesalget til TOBB før jeg ble ansatt i kommunen, sommeren 2014. Dette sågar i en åpen konkurranse hvor alle interesserte utbyggere kunne delta.

For det andre: Boligsamvirket har eksistert i Norge fra 1929, TOBB fra 1945, og har bidratt til gjenoppbyggingen etter krigen og at de fleste i vårt land eier sin egen bolig. Boligsamvirket er medlemseiet og fortjenesten går tilbake til bedriften til nytte for gamle og nye medlemmer. TOBB er kjent for trygghet, skikkelighet og soliditet, og nå også for å være offensiv i sin satsning utenfor Trondheim. Det er på sin plass at Hitra får ta del i denne utviklingen.

Generelt: TOBB som boligbygger er velkommen på Hitra for å kunne tilby en annen type tett bebyggelse til forskjell fra det som er bygget her før. Rekkehusene nyter godt av TOBBs tilbud om leie-så-eie. Den som setter seg inn i hva dette tilbudet er får en unik mulighet til å kjøpe egen bolig uten å dekke egenkapitalkravet som i dag tynger mange førstegangsetablerere. I Trondheim er det lange køer for å få benytte et tilsvarende tilbud.

Blokkene bygges med heis og parkering i sokkel. Dette sparer knappe sentrumsområder for utstrakt bakkeparkering. Boligene som bygges er for både gammel og ung, store og små familier. Nærhet til alle fasiliteter sparer beboerne for mye av bilbruken man i dag er så avhengig av.

Les flere innlegg på våre meninger-sider

Hitra opplever både arbeidsplass- og befolkningsvekst. Befolkningsveksten hemmes av mangel på relevante boliger og dette vil forsterke seg i nær fremtid med de nærings-satsningene som er under utvikling eller allerede på veg til å bli realisert. Derfor trenger man alle aktører man kan få, og et mangfold som tiltrekker seg ulike befolkningsgrupper.

Med min kjennskap til TOBB og det organisasjonen står for ville jeg ikke «skjemtes» over å være årsaken til at TOBB satser på Hitra. Det er nok ikke meg, men en offensiv ledelse i bedriften selv som ser mulighetene og griper sjansen når den byr seg. Jeg vet at mange Hitterværinger setter pris på det og venter spent på å flytte inn i sine nye leiligheter. Gratulerer med et godt valg!

Fillan 20.07.2017

Laila Eide Hjertø

Rådmann