Som lokalavisa Hitra-Frøya nylig fortalte, jobber Frøya kommune med en plan for bekjempelse av sitkagran, tresorten som brer seg over øyregionen i hurtig tempo. Så mye at Statens Naturoppsyn mener hele øya om en tid vil være helt dekket av skog dersom ikke det settes inn tiltak.

Formannskapspolitiker på Hitra, Per Ervik (Pensjonistpartiet), vet at utfordringa med sitkagran også er høyst tilstedeværende her.

- Sitkagrana har en egen evne til å formere seg med nye planter lenge etter at trærne er saget ned. Jeg har synlig beviser på det på min eiendom, der nye planter kommer opp. Jeg har nå saget ned 12 store trær på min eiendom for å begrense ny tilvekst. Jeg blir ikke overrasket om det om ikke så lenge kommer opp nye planter, sier Ervik til lokalavisa.

Ervik har bedt om at formannskapet blir orientert om Hitra har en tilsvarende plan for bekjempelse som den Frøya har under utarbeidelse.

- Denne tretypen er veldig hurtigvoksende, men det blir dårlig trevirke av den. Det er stor fare for at dette går utover kulturlandskapet. Derfor har jeg sendt henvendelse til rådmannen om dette med spørsmål om kommunen kan lage en plan på dette samme som nå politisk på Frøya etterlyser, sier Ervik.