Legevakta er tryggheten i et samfunn.

Pensjonistpartiet er forundret over at helselederne på Frøya og Hitra ønsker å legge ned legevaktordningen på ettermiddagstid.

Vi lurer på om disse vet at alle kommuner skal ha legevakt hele døgnet for å dekke befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp.

Legevakten er tross alt et viktig ledd i det akuttmedisinske tilbudet utenfor sykehus. Kommunene har etter helse- og omsorgstjenesteloven ansvar for å sørge for døgnkontinuerlig tilgang til øyeblikkelig hjelp for alle som oppholder seg i kommunen

Fastlegene er ansvarlig for å yte øyeblikkelig hjelp til sine innbyggere i kontortiden, mens kommunen er ansvarlig for at det er tilstrekkelig kapasitet i allmennlegetjenesten til å tilby øyeblikkelig hjelp til innbyggere som ikke har fastlege eller som ikke er fastboende i kommunen.

Industrikommunene Hitra og Frøya har svært mange næringsbedrifter med døgnkontinuerlig produksjon og vaktordninger og da er det totalt meningsløst å ta denne diskusjonen for å spare noen kroner. Innbyggernes trygghet hvis noe skjer skal prioriteres og da er legevakta en viktig trygghet.

Per Ervik Gruppeleder for Pensjonistpartiet på Hitra

Svein Otto Nilsen Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag