Det har flere ganger blitt stilt spørsmål om navnet Makrellvatnet på Hitra.

For mulig å finne svar på dette, må vi følge elva, som renner ut fra vannet, og ned til Makrellvika, “Makrilvitja” i indre Fillfjorden på Hitra. Denne fjorden var fra langt tilbake i tid kjent for sine store forekomster av makril. Som navnet tilsier så var Makrilvitja den beste plassen!

På attenhundretallet og langt utover nittenhundretallet, kom det på høsten oppkjøpere, både dampbåter og seilbåter, og ankret opp i Fillfjorden og ventet på gode notfangster. Noen kom helt nede fra Bergensområdet. Mulig var denne elva fra Makrilvatnet også vannkilde for disse båtene?

Fra gamle arveoppgjør er det informasjon om at det var landnotbruk i Fillfjorden tidlig på syttenhundretallet.

På nyere kart står det Makrellheia på åsen sør for Makrellvatnet. Mine forfedre kalte denne åsen Øyaåsen.

Heia øst for Makrellvatnet ble kalt for Makrellheia.

Hilsen pensjonert nothoinn Torbjørn Øyen