Tilsvar til leserinnlegg om Flatvalveien og medaljens bakside

Det er med undring jeg leser  i Hitra/Frøya om Frøya Høyres oppfatning av egne fylkespolitikeres prioriteringer, og samtidig har en oppfatning av arbeiderpartiets lovnader, og skaper på den måten tvil om Flatvalveien vil bli realisert.

Høyres fylkestingsgruppe har ikke foreslått å bruke ei eneste krone på Flatvalveien. De foreslo følgende i desember 2015: «Det forutsettes at FV 716 legges inn i investeringsprogrammet i planperioden etter at nødvendig planlegging er gjort».

Planperioden går til 2023, og investeringsprogrammet gjennomføres etter hvor mye penger vi årlig får av regjeringen. Forslaget ga derfor ingen garanti for når veien kunne blitt realisert eller komme i på investeringsprogrammet.

Høyre i regjering har ikke prioritert fylkesvegene nevneverdig i sine statsbudsjett. Økningen vi har fått er mindre enn prisveksten på veibygging.

Etterslepet på fylkesveiene i Sør-Trøndelag har økt med 360 millioner i de 3 årene de har regjert. Når Frøya Høyre hevder at Sør-Trøndelag betaler ned gjeld i rekordfart, så er det fortsatt slik at lånegjelda hos oss er på 90 % av brutto driftsinntekter, mens landsgjennomsnittet er på 60  %.

Vi bruker hovedparten av vår fylkesvegpenger på Laksevegen og Fosenvegene. Det blir dermed dessverre lite penger til utbedring av andre veger.  Det er derfor prisverdig at kommunepolitikerne på Frøya er utålmodig nok til å ville forskuttere veien.

  • Ja, Arbeiderpartiet har lovet at Flatvalveien skal ordnes.

  • Ja, vi har gitt Frøya kommune muligheten til å forskuttere veien.

  • Ja, det har tatt tid. Nettopp fordi det vi forutsatte som lokalt bidrag fra Sarepta har latt vente på seg.

Daglig går det 100 vogntog på veien, og de har heller ikke gang- og sykkelveg.

Vi mener det er på tide at innbyggerne på Flatval får bedre trafikksikkerhet og bomiljø!

Kirsti Leirtrø

Gruppeleder Arbeiderpartiet