I altfor mange år har Flatvalveien vært en sak, og folket på Flatval virker nær å ha resignert, foruten de aller mest «regime-tro». Nå er vi endelig kommet et steg lengre, men til hvilken pris?

For litt over fem år siden dro Arbeiderpartiets kommune- og fylkestingspolitikere rundt på Flatval og delte ut røde roser og friske lovnader. Det samme skjedde i fjor. Valgtider! Ap gjorde nå et brakvalg, så det er tydelig at roser og overbevisende lovnader har sin effekt.

Høyre, FrP og Venstres fylkestingspolitikere hadde i sitt forslag til Fylkesveiplanen at veien forbi Flatval skulle inn på prioritert plass på planen for inneværende periode. Med full fylkeskommunal finansiering, som seg hør og bør. Ap, Sp, SV og KrF ville det derimot annerledes. De satte heller inn veien på såkalt «uprioritert plass», hvilket ganske enkelt vil si at de har vedtatt at Fylkeskommunen skal bygge veien, de vet bare ikke helt når. Men både fylkespolitikere og kommunepolitikere i Arbeiderpartiet har heist flagget og solgt dette inn som en full seier. I Høyre synes vi dette minner mer om en halv seier, og knapt nok det.

Men; vedtaket gir Frøya kommune anledning til å forskuttere, dvs. skal kommunen legge ut for hele utbyggingen gjennom bruk av fondsmidler eller låneopptak.

Sør-Trøndelag Fylkeskommune betaler ned gjeld i et rekordraskt tempo, og har etterhvert en veldig sunn økonomi. Det er selvfølgelig veldig hyggelig. På den andre siden har Frøya kommune en lånegjeld som snart nærmer seg 1 milliard kroner. Vi står overfor store investeringer innenfor både oppvekst/utdanning og helse/omsorg i årene som kommer, og lånegjelden kommer, etter alle solemerker, til å fortsette å øke i et galopperende tempo. Snart er vi helt alene på toppen som Norges mest forgjeldede kommune. Vi kan imidlertid prise oss lykkelig for et rekordlavt rentenivå.

I frøya.no den 21. Mai 2015 sier Arbeiderpartiets fylkesvaraordførerkandidat Kirsti Leirtrø og ordfører Berit Flåmo at man vil starte arbeidet med veien før «neste sommer». Veien er tidligere anslått til å koste 40 millioner, men ordfører Flåmo sier i den samme nyhetsartikkelen at «det jobbes med en utredning av det totale bildet, for å få ned den totale kostnadsrammen». Ifølge Statens Vegvesen så er kostnaden for bygging av ny vei mellom 60 og 100.000 kroner pr meter (2015-tall), og med tanke på at dette ikke akkurat er en åker på Østlandet, ønsker vi Leirtrø, Flåmo og Statens Vegvesen lykke til med den oppgaven. Strekningen måler mellom 800 og 1000 meter, så det er etter vår oppfatning snakk altså om en kostnad på mellom 48 og 100 mill. kroner. Den samme tidshorisonten gjentas 3. september 2015 i samme medium. Nå er det kun detaljer som gjenstår før spaden kan settes i jorda. Noen små forhandlinger mellom Frøya kommune, Sør- Trøndelag fylkeskommune og Sarepta gjenstår. Men både høst vinter, vår, sommer og enda en høst er snart gått, uten noe nevneverdig resultat.

En viktig nøkkel for å forstå dette er nettopp selskapet Sarepta. Eid av Trønder-Energi og Nord- Trøndelag E-verk (fellesskapet), og med konsesjon til å bygge ut vindkraft på et område øst for Hallaren. Som kompensasjon for utbyggingen var intensjonen at Sarepta skulle betale både dypvannskai og ny vei forbi Flatval. Men lave strømpriser og andre økonomiske forhold har skjøvet selskapets investeringsbeslutning ut i tid.

Nå virker det som at planen er at Frøya kommune skal forskuttere veien og at kommunen skal betale rentekostnaden og et «lokalt bidrag». En veldig billig løsning for fylkeskommunen, med andre ord. Nå er dypvannskaia allerede bygget ut, den regninga tok Frøya kommune, med null bidrag fra Sarepta. Og nå blir kanskje Flatvalveien bygget ut, og foreløpig er det kommunen som tar den regninga også. Imens puster både fylkeskommune og Sarepta lettet ut. Sarepta har fortsatt ikke bestemt seg for om Frøya Vindpark skal bygges. Hva skjer da med det «lokale bidraget» dersom vindkraftutbyggingen ikke blir realisert?

Ny vei gjennom Flatval er mer enn 20 år på overtid. Slett politisk håndverk over en lang periode, dårlige prioriteringer og strategiske feilgrep har medført at flatvalværingene har måttet leve med hjertet i halsen i en mannsalder. Det er i praksis bygge og delingsforbud i hele grenda, og familier gir opp og flytter vekk. Skolebarna blir skysset med buss på grunn av farlig skolevei, og hele vinteren gjennom er det daglige nesten-ulykker og jevnlige ulykker. Det er ikke en overdrivelse å si at fravær av dødsulykker på strekningen skyldes ren og skjær flaks. At fylkeskommunen lemper ansvaret for finansieringen av strekningen over på en av de mest forgjeldede kommunene i landet, er i våre øyne en ansvarsfraskrivelse uten sidestykke. Men, til syvende og sist er det viktigste for oss, at Flatvalveien blir bygget. Så fort det bare lar seg gjøre.

Status pr i dag er at formannskapet i Frøya kommune nå har foreslått å bevilge 500.000 kroner til prosjektering, for å lage et oppdatert kostnadsoverslag på veien. Vi i Høyre venter i spenning på å høre hvor stor sluttregningen blir.

Les flere innlegg på vår seksjon Meninger her

Formannskapet har også enstemmig vedtatt at Frøya kommune skal være byggherre for dette prosjektet, med det økonomisk ansvaret det innebefatter. Frøya kommune har i realiteten blitt presset opp i et hjørne det ikke er enkelt å komme seg utav, av våre kjære fylkestingspolitikere fra Ap, KrF, SV og Sp. Det er trist.

Vi er derimot glade for at vi fikk et vedtak i Formannskapet sist tirsdag om at fullføring av gang- og sykkelveg fra Nygården til Karlasvingen må inngå i prosjektet. Et forslag som kom fra borgerlig gruppe, men som posisjonen heldigvis sluttet seg til.

Uavhengig av vedtaket i Formannskapet ønsker vi i Høyre at Flatvalveien blir bygget straks, med full fylkeskommunal finansiering. Vi foreslår at Frøya kommune snarest reforhandler avtalen med Sarepta og Sør-Trøndelag fylkeskommune, og at Fylkestinget gjør et nytt vedtak, og bevilger penger til Flatvalveien i inneværende planperiode. Dette er noe som kan gjøres parallellt med prosjekteringen og utarbeiding av anbudsdokumenter, da det er ekstremt viktig at oppstart av ny vei forbi Flatval ikke forsinkes. Vedtaket i formannskapet sist tirsdag ble ikke gjort med lett hjerte. Vi synes det er beklagelig at fylkeskommunen presser kommunen til å ta slike grep, og med dette presse den kommunale økonomien ytterligere.

Frøya Høyre

Espen Håvard Hauan, lederMartin Nilsen, kommunestyrerepresentantRemy Strømskag, kommunestyrerepresentant