Man kan lure på hvor mye man har lyttet til beboerne og grunneierne når deres forslag er det eneste som ikke er verdiget ett ord i rådmannens forslag til "alternative" vedtak!

Den planlagte «Sistien» er en prøvesak for beboere, og spesielt grunneiere på Sistranda.

Gårdbrukerne som bruker jorda er fortvilet. De trenger all den jorda som er igjen for å kunne drive videre, og de peker på at «nermarka» på Sistranda er den som gir best avkastning.

Vi har ikke grunn til å tro at arealsvinnet stopper med stien, tvert imot! Vi har god grunn til å tro at denne stien vil være en døråpner for videre utbygging.

Det er kanskje dette som er drivkrafta, mer enn «folkehelse»-argumentene som har kommet opp på tampen av «prosessen»?

Det siste forslaget fra rådmannen «skåner» noen private interesser og Mekonomen, men vil ta for seg av den beste jorda!

Først og fremst dreier dette seg om jordvern. Sentralt er det pekt på at alle typer kulturjord fra fjell til kyst bør skånes, for å få fram mangfoldet for fremtidige generasjoner.

Denne jorda blir ikke den samme om den flyttes, og her blir det arkeologisk graving, i tilfelle utbygging!

Grunneierne står klare til å aksjonere, men de vil sette dette i vent fordi man håper på at politikerne snur.

Samtlige grunneiere er villige til å være med på å finne andre løsninger når det gjelder behovet for opplevelsessteder for barn, funksjonshemmede og befolkningen for øvrig, langt bedre løsninger enn de som en får med en sti, og stiller raust opp for å få dette til. Slik tilrettelegging ligger ikke inn i det forslaget som legges fram!

Jeg tror at det er viktig at kommunen her viser at de spiller på lag med bygdefolket på Sistranda, også med tanke på videre utvikling av tettstedet. Det murres sterkt nå!

Flere meninger leser du på våre debattsider hitra-froya.no/meninger

Mange tettsteder ser positivt på at det tenkes nytt, nettopp på grunn av at slike tettsteder ofte er lokalisert på den eldste kulturjorda. Derfor vil man bevare kulturjord i nærmiljøet, nettopp fordi man kan utvikle f. eks.  «nærmatprosjekter» bl.a. med utleie av parseller til selvdyrking.

Poenget er: Blir denne stien bygd, åpner det for mer!

Det må være god lokal-politikk å hindre slikt! Spesielt når hensynet til folkehelsa blir ivaretatt, vel så godt med et slikt alternativ!

Hans Anton Grønskag

Noe på hjertet? Send lokalavisa en epost på post@hitra-froya.no