En replikk på NOK er NOK

Berit Flåmo synes ikke at jeg er rederlig når jeg drar fram dette med nytt rådhus i forbindelse med statusprosjekter da det vises til at dette var et utspill som ble lansert av Bjørnar Johansen.

Bakgrunnen for at jeg nevnte nytt rådhus var at ordfører Berit Flåmo lot presentasjonen av planer for nytt rådhus komme i et viktig politisk organ som formannskapet.  Jeg var der og da stum, ikke av beundring, og ut fra politisk erfaring stilte meg selv spørsmålet om hva som var på gang.

Det er godt og avklarende å høre nå at Arbeiderpartiet ikke har planer om å lansere nytt rådhus.

Godt valg.

Arvid Hammernes

ordførerkandidat

Frøya Venstre