Gammelskolen - museum og mangel på alternativ utredning!

Flott at man vil flytte skolen, men nå går det plutselig litt raskt i svingene igjen!Alternative plasseringer MÅ utredes! Dersom området nord for Blått kompetansesenter IKKE skal brukes, faller mye av vitsen med å flytte bygdetunet vekk! Hensikten var å innlemme bedehuset og kirkegården i samlingen, og at det ble bygd en sti mellom husene, og fram til Siholmen! Bl.a. for å binde de to sentrumsområdene Midtsian og Siholmen tettere sammen! Alt dette er nå spolert pga håndtering av tomtespørsmål og byggetillatelse av slipp ved Mekonomen.

Derfor er området som bygdetunet står på i dag MER aktuelt enn å åpne for bygging sør for kulturhuset! Så vidt jeg vet eier kommunen det området fra bygdetunet og opp til hovedveien, dvs. den gamle veivesentomta. Ved veien står et hus som har forfalt, men som fortsatt kan reddes, og innlemmes i museet, nemlig den gamle butikken til Søstrene Rabben. Buttikken i første etasje kan gjenoppstå som den gamle landhandelen. Andreetsje kan i alle fall foreløpig fungere som museumskontorer og arkiv, samt at kjelleren kan brukes til lager!

På den måten har man mulighet til å plassere det man har på tomta i tillegg, og uten en risikofylt flytting av de svært gamle bygningene ved sjøen. For meg virker dette som det mest gangbare, billigste og mest fornuftige alternativet nå. En flytting til sørsida av kulturhuset virker derimot som en panikkløsning, og jeg undre om man har sett på alle konsekvensene. Konklusjonen må derfor bli: Sett skolen på veivesentomta, så får man ta det derfra!

Hans Anton Grønskag

Les flere meninger på hitra-frøya.no/meninger