Torsdag 24. november skal Hitra kommunestyre ta stilling til bosetting av flyktninger i perioden 2017-2020. Flertallet i formannskapet har stilt seg positivt til dette og Miljøpartiet de Grønne Hitra er enig. Fordi:

1)     Kommunen får nye tilflyttere, befolkningsvekst og også økte pengeoverføringer fra staten.

2)     Vekst i antall innbyggere 0-16 år slår ekstra positivt ut når staten beregner inntekten til kommunen.

3)     De nye tilflytterne bidrar til å skape et mangfoldig, kreativt og berikende samfunn å bo i.

Men hvorfor må bosetting av flyktninger og drift av asylmottak i kommunen bli satt opp imot hverandre, slik det blir gjort i innstillingen fra formannskapet?

Mottaket i Gammel-Fillan, som snart stenger dørene, har huset mange barnefamilier. Flere av disse har ønsket å bli værende på Hitra. Men motsetningen mellom drift av asylmottak og bosetting av flyktninger har ført til at Hitra nå har sendt ifra seg flere barnefamilier som kunne ha blitt en berikelse for lokalsamfunnet vårt.

Ønsket om økonomisk profitt har gjennomsyret måten Norsk Mottaksdrift har drevet mottaket på, og forståelig nok frustrert mange i kommunen. Det er viktig at UDI får tilbakemelding om dette slik at de ikke godkjenner slike aktører. MEN dette bør ikke ramme av barnefamilier og andre som, gjennom å bo på et mottak i kommunen, allerede har startet språkopplæring og integreringsprosessen.

Det er mange ansatte i Hitra kommune som jobber godt for å tilby gode tjenester til denne befolkningsgruppa. Både ansatte og brukerne er i en uforutsigbar hverdag der det viktigste er god menneskelig kontakt og oppfølging. Realiteten i formannskapets innstilling er at påbegynte bosettingsprosesser kan bli nødt til å reverseres over natta. Kommunen rammer ikke UDI eller Norsk Mottaksdrift, men gjør bare hverdagen for de involverte i lokalmiljøet enda mer uforutsigbar.

MDG Hitra,

ved kommunestyrerepresentant Miriam Aclima Baglund

Flere meninger finner du på våre meninger-sider hitra-frøya.no/meninger