- På grunn av oppgradering av kaien på Sandstad vil anløp av Hitra på rute 800 den 8. og 9. oktober 2014, bli endret fra Sandstad til Hestvika, opplyser AtB.

Videre opplyser AtB at:

Det vil i denne perioden ikke bli korrespondanse buss/båt sørover fra Hitra mot Kristiansund. Sørgående anløp av Hestvika vil være 10 minutter før rutetabellens anløp av Sandstad.

Nordover mot Trondheim, vil det være korrespondanse buss/båt på Hestvika.

Det må påregnes forsinkelser med buss mot Frøya og Dyrøy.

Korrespondanser buss/båt på Dyrøy, vil bli opprettholdt.