Hval med magen full av plast, frykt for mikroplast i fisken vår og søppelstrender på selv de mest avsidesliggende øyer er med på å dra opp interessen for marin forsøpling.

Vi har fått Strandryddedagen på forsommeren som engasjerer mange.  Denne dagen er viktig. Den gir oss alle mulighet til å bidra, noe både mange privatpersoner og organisasjoner gjorde – og fortsatt gjør. Flere steder tar private gode initiativ til å rydde strender.

Det har blitt økt bevissthet om at plast og søppel ikke forsvinner av seg selv. Vi ser at det trengs større tiltak.

Venstre har fått gjennomslag for tiltak med opprydding og vrakpantordninger mot marin forsøpling de siste årene.  Dette er skritt i riktig retning.

Flere meninger her

Deponering av utslipp fra gruveindustrien i fjordbunnen er en annen trussel mot fjordmiljø, gyteområder og sjømattrygghet, som dermed truer selve grunnlaget for norsk sjømatnæring. Derfor vil Venstre ha en sterk oljevernberedskap og totalforbud mot nye sjødeponier. Det henger ikke på greip å bruke millioner på å rydde i gamle synder, for så å begå nye.

Vi vil rydde opp i massene på sjøbunnen i havne- og fjordområder som er sterkt forurenset av miljøgifter fra blant annet industri og avrenning fra land.

Venstre vil trappe opp støtten som går til å rydde norske strender for plastavfall og til å fiske avfall fra havoverflaten, samt øke bevilgningene til forskning rundt marin forsøpling, og vi vil ta i bruk ny teknologi for opprydding og rensing av plast i havet.

Bare i norske farvann er mengden søppel som dumpes i sjøen beregnet til 36.000 tonn årlig. Av dette synker 70 prosent til bunns, 15 prosent flyter og 15 prosent skylles opp på land, ifølge FNs miljøprogram UNEP.

Rydding av strender er veldig bra, men søppelproblemet kan dessverre ikke løses av skippertak. Vi trenger flere politiske tiltak for å stanse videre forsøpling av havet. Skal vi redde det biologiske mangfoldet i sjøen og langs kysten, må vi handle raskt og på flere områder samtidig.

Forsøplingen av den blå naturen gjør det enda mer nødvendig at Norge sikrer livet i havet mer systematisk. Vi må gi beskyttelse til havområder og økosystemer gjennom opprettelsen av flere nasjonalparker til havs. Hvis vi ikke begynner å verne godt nok om havet, vil det til slutt slå tilbake mot oss.

Framtidas rene hav kommer ikke av seg selv.

Tove Eivindsen (Trondheim) og Arvid Hammernes (Frøya)

2. og 12. kandidat i Stortingsvalget for Sør-Trøndelag Venstre