Ei bru må ikke bygges på løgn og nedsnakking av Ulvøya og Knarrlagsund. Innlegget i HF, fredag 4.02, kommer med en lang rekke udokumenterte påstander, usannheter og nedsnakking om Ulvøya og Vestalternativet ,dette på vegne av den såkalte "Øyenes velforening". Da er det grunn til å stille spørsmål om det er lovlig å bruke velforeningers troverdighet som ifølge statuttene "ikke skal bidra til "splittelse i bygda"? I dette tilfellet , er det i tillegg, fra ei velforening som ikke har vært operativ (uten protokollførte styremøter, medlemsmøter og årsmøter i de senere tider.

(ca siden 2012?). Foreningen er heller ikke registrert i Hitra kommuners oversikt over lag og foreninger (fra 2018 ) Den har i dette tilfellet ,intet mandat til å opptre som et sannhetsvitne på antall støtte til bru i Øst. Den kan heller ikke fremme særinteresser fra en liten gruppe, som i stor grad bor på steder på Fjeldværsøya  som ikke kan vektlegges den samme meningsytring ift belastningen det innebærer å være fotgjenger på Knarrlagsund og Ulvøyveien, til tider. Det er i flere anledninger også i dette innlegget påstått at vi som bor her har  motarbeidet trafikksikkerhetstiltak i Knarrlagsundet, noe som faller på sin egen urimelighet. Innlegget inneholdt også svært graverende påstander i forhold til matjordareal, om å ødelegge naturmangfoldet og habitatet i Vikavatnet, og som ikke vil bli berørt i det hele tatt Det blir også nevnt store problemer opp strekninger mot Ulvan i vest og som ikke kan klassifiseres i samme kategori som den omtalte Dovrebanen. Denne ligger  i en skråning som er bratt ned på begge sider og inn mot bolighus. Dette kan dokumenteres som et ulykkesområde.

 I sammenheng med naturinngrepene på Vestalternativet, blir det ubetydelig i forhold til den framtidsrettede kombinasjonen av tilgjengeligheten for industri, arbeidsplasser og samtidig unngå  at gjennomgangstrafikken i sentrum og bedre trafikksikkerheten i den berørte vegstrekningen. Dette vil være en vinn vinn for hele Ulvøya som samfunn. Det er derfor veldig synd når det spres usanne påstander som bidrar til å snakke ned et viktig og framtidsrettet prosjekt for øya/øyene.

Det er ønskelig å dokumentere den skjulte agendaen som er representert av Hitra Høyres representant, og som vil forhindre at Vestalternativet blir vedtatt. En merkelig holdning i forhold til utvikling og næringsvirksomheten i bl.a Ulvan... Det kan ikke bygges ei bro på særinteresser som handler om ferieboligers og private kapitalkrefter/interesser, og som skal legge premissene , for dette unike området , 100 år framover i tid.

Håper at de fremtidsrettede innspill som er publisert i HF,  av Trond Lien NHO, og tidligere fiskeridirektør Alf Albrigtsens, optimisme og fremover lent holdning til Ulvøya, som i denne sammenheng  har den eneste muligheten til fremtidsrettet planlegging for neste generasjon.

Bjørg Brasøy