Blir bedraget avslørt?

Regjeringa prøver desperat å kjøpe tillit og troverdighet blandt forbrukere og bønder, med å kjøre 10 gangen med milliarder inn et pengefordelingssystem som har ført Norsk matproduksjon og landbruk ut i kvikkleire.

Ståstedet i landbruket er så forskjellig som at i går ble kjøpsavtalen for nytraktor underskrevet i gledesrus. Og til andre ytterlighet der fortvilelsen har tatt overhånd og sjøldrap ble utveien.

Fylkeslederne i NBS forlangte i går kveld temsmøte og sentralstyret skal gå igjennom avtalen på torsdag.

Ved siste årsmøte i NBS ble teaterstykket «Bondetinget» framvist for delegatene. Stykket omhandler hvem som har styrt avviklingen av tusenvis gårdsbruk siden 50 tallet og hvorfor. Og stemningen i salen og på talerstolen i etterkant var meget spesiell, for mange kunne bekrefte at målsettingen for utviklingen i næringa hadde vært «færre men sterkere».

Årets avtale har sannsynligvis som konsekvens at mellom 1 og 2000 bruk må bort.

Om dere i NBS har nok mot til å avvise inngått avtale og evner å få til en helt nødvendig diskusjon gjenstår å se. Men mange av milliardene i årets avtale blir brukt til å skjule feilslått politikk.

Eller må det tomme butikkhyller til, for at alvoret blir innsett.

Vidar Udseth