La meg starte med å presisere følgende: Å ha en «helsevaktbil» er IKKE et bedre alternativ enn å ha en dagbilambulanse! Det foregår et prosjekt på Røros nå, men prosjektet er ikke over og ikke evaluert. Hva man kommer fram til der er uvisst, men det som er sikkert er at denne bilen kan kun rykke ut til pasienten og starte behandling. Det må komme en annen ambulanse for å frakte pasient videre til legevakt eller sykehus. Den eneste likheten med Røros for Frøyas del, er avstanden til nærmeste annen ambulanse på Hitra. Holtålen er nærmeste ambulanse til Røros og har omtrent samme avstand som Hitra. Der stopper så absolutt likhetene! Neste nærmeste ambulanse for Frøya blir da Orkanger. På normal kjøring tar det  1 t og 40 min. Med blålys og fint sommerføre 1 t og 20 min. Videre har Røros betydelig færre ambulanseoppdrag enn Frøya/Hitra.

Hvordan har Kommunelegen tenkt å gjøre det med leger? Har du tenkt å ha to leger på vakt slik at en alltid er klar til å rykke ut med «helsevaktbilen?» Eller skal legen forlate legekontoret og eventuelle pasienter som er der, eller har time om 10 minutter? «Helsevaktbilen» har iht Akuttforskriften ikke anledning til å rykke ut på egen hånd, og den har heller ikke lov til å administrere medikamenter uten såkalt dobbeltsjekk som skal utføres av annet helsepersonell. Selv med tre ambulanser på øyene, er det ofte ikke ledig ambulanse her ute. Antall oppdrag har eksplodert de siste ti årene, og med eldrebølgen og økt innbyggertall, kommer den ikke til å gå ned.

Hver eneste uke ligger pasienter på vent både på Hitra og Frøya fordi det ikke er ledige ambulanser. Vi aner ikke hva vår ledelse har fått dere i kommunen til å tro, men det er liten tvil om at St. Olav driver et politisk spill for å spare penger på menneskers bekostning! Vi i ambulansetjenesten er faktisk instruert i at vi ikke skal skrive Avviksrapport ved slike hendelser. De ønsker ikke at antallet pasienter som må vente unødig på ambulanse skal dokumenteres. De hevder også at det ikke finnes noen avvik på denne typen hendelser, noe som er blank løgn. Statistikk er en morsom ting. Den kan man bruke akkurat som man vil, og det er relativt enkelt å vri statistikken slik at den gagner ens egen sak.

Ut fra artikkelen i Hitra-Frøya, tolker jeg det slik at kommunen har blitt informert om at det ikke finnes bemanning til dagbilen. Dette er heller ikke i nærheten av å være sant. Det har vært et generelt bemanningsproblem de siste to årene, men St. Olavs har ikke vært særlig raske i å ansette nye folk i ledige stillinger. Nå er nesten alle stillinger besatt og det er sjelden dagambulansen er ute av drift. Når det har vært sykdom på dagbilen har det ikke manglet på folk som er interesserte i å ta vaktene, men St. Olavs har heller latt være å leie inn folk disse dagene for å spare penger. Penger spart på bekostning av sikkerheten til menneskene som bor i distriktet! Så langt er det flaks at liv ikke har gått tapt av denne skjødesløse politikken som St. Olavs har ført de siste årene. Det som er på det rene, er at pasienter har blitt utsatt for unødig smerte og belasting. Vi blir stadig kontaktet av folk som føler seg engstelige for å ikke få hjelp når de trenger det. Legger man ned dagbilambulansen, så realiserer man denne frykten

Akuttberedskap koster! Hvis man ikke har denne beredskapen, så dør folk! Det blir som at man mellom kl 20 og 08 ikke skal ha brannbilen i drift. Det er kun brannvakta som skal rykke ut på branner og ulykker da. Helst alene. Frøya og Hitra Kommuner er de eneste som kan stanse denne galskapen. Jeg ber dere om å lytte til fornuft og ikke til løgnene dere blir servert av en part som har en klar agenda bak: Å svekke akuttberedskapen i distrikt på økonomisk grunnlag.

Bekymret ambulansearbeider