Det er de som kjenner prisen på alt, men ikke verdien av noe.

Man finner dem på børsen, i eiendomsselskaper, som investorer og spekulanter, som velferdsprofitører, konkursryttere og kremmere i ulike varianter. Og man finner dem på Hitra og på Frøya, ja, man finner dem overalt der det er penger i spill og der fellesskapets verdier blir satt under press. Det er sånne folk som kaller strandsonen for indrefilet og ser på uberørt natur som død kapital.

Sånne folk skal man være forsiktige med og aller helst sette en stopper for, og det er det Hitra kommune prøver når det nektes konsesjon for et større salg av utfaset Statskog. Jeg kjenner ikke saken annet enn gjennom Hitra-Frøya, men kommunens motforestillinger synes høyst relevante og innenfor en etisk standard for salg av offentlig eiendom.

Derfor skal det ikke være fritt fram for høystbydende når intensjonen er profitt på bekostning av fellesskapets verdier. Penger har sin flyktige verdi, men det finnes også en rikdom langt bortenfor kremmerens logikk.

Oddmund Hagen

Les flere meninger på våre debattsider hitra-frøya.no/meninger