Ser av innlegg i H-F at Atb ( Storrønning) er stolt av å ha fått til «Bassengtur» på torsdager. Ja det skulle bare mangle, det viser at det er mulig med litt godvilje og små justeringer.

På Sauøya er skuffelsen stor, for at det ikke var rom for å innfri vårt lille ønske om et A- anløp i uka. Ser Storrønning uttaler at det var ønske om et fast anløp. Da er han feil informert. I vårt brev til Frøya Trafikkråd, la vi fram tre alternativer for et A-anløp i uka. ( Anløp hvis passasjerer).

Våre alternativer gikk ut på små justeringer på avganger Dyrøya. I.f. ny rute er det kun lørdag dette kan bakes inn. Har liten tro på at en sånn tur i uka, sprenger budsjettet. Da må heller Atb se på andre utgifter , enn bare å kutte i rutetilbudet i Froan. Det koster så lite, men betyr så mye at det er et tilbud.

Flere meninger finner du HER I VÅR MENING-SEKSJON

Det var positivt og meget populært at Sauøya fikk mulighet til dagstur til Frøya på onsdager i sommer. Håper denne turen kommer tilbake på neste års sommerrute. Vår private telling viser at ca. 450 personer reiste til og fra Sauøya i sommer, mot ca.320 i 2015. Dette viser at når tilbudet blir tilrettelagt, gir det positivt resultat på reiseaktiviteten.

Håper Atb ( Storrønning ) kan se på dette på nytt, da det er et stort ønske om en mulighet for å komme til Sauøya på høst, vinter og vår for å se til hus og hytter om det er ting som må repareres.

Sauøy Velforening

v/ H. Gården