Turistskatt kreves inn i mange land verden over.

I vår var jeg i Hellas, hvor jeg fikk betale dette i tillegg til kostnadene for oppholdet mitt.

Sittende regjering vil gi kommuner mulighet til å innføre ett såkalt besøksbidrag, eller turistskatt om du vil.

Det jobbes nå med å sette i gang pilotprosjekter i enkelte kommuner, som f.eks. i Lofoten, som er en fantastisk reiselivsdestinasjon med storslått natur, høye fjell, nordlys, men hvor noen kommuner opplever utfordringene med «overturisme».

En turistskatt er en avgift som skal bidra til å finansiere fellesgodene i reiselivet. Eksempel på fellesgoder er offentlige toaletter, skiløyper og merkede stier.

Før denne skatten kan inkluderes må de juridiske vurderingene gjøres grundig slik at dette blir både rettferdig og på en måte som er lovlig, og som bidrar til at kommunene og områdene får dekket de kostnadene de har.

Så kjære Per Ervik og PP, som sammen med flere har etterlyst både bobiltømmeordning og bobilparkering: kanskje kan dette finansiere dette uten at vi belaster sårt tiltrengte midler innenfor helse og oppvekst i kommunen vår?

Høyre gikk inn for denne ordningen på landsmøtet forutsatt at kommunene selv vil dette. Og det er viktig å merke seg, så får vi se når dette kanskje kommer som sak til vårt nye kommunestyre, hvem som ønsker å stemme for dette.

Sigrid Helene Hanssen

Ordførerkandidat Hitra Høyre