Å bli viet såpass stor oppmerksomhet fra AP`s talskvinne Kristin Storø Reppe er å betrakte som en ære. Å bli kalt useriøst og populistisk forundrer oss men Senterpartiet tar dette med stor ro.

Senterpartiet har aldri har bedt noen om å tigge til omsorgsboliger og sykehjemsplasser. I vårt innspill til budsjettet uttalte vi, «Nå har næringslivet bidratt til bygging av både kulturhus og idrettsanlegg, la oss håpe de tenker omsorgsboliger og sykehjemsplasser neste gang de ønsker å donere penger, dette er det minst like stort behov for».

At dette skal stemples som uansvarlig og populistisk er litt vanskelig for oss å forstå.

Takket være et generøst næringsliv har Frøya fått et fantastisk kulturhus og vi er i ferd med å bygge idrettsanlegg mange kan misunne oss.

Mange har bidratt i jobben opp mot næringslivet for å be om bidrag for å realisere disse anleggene, tanken på å kalle dette useriøst har aldri streifet Senterpartiet.

Når Senterpartiet antyder at vi ville satt pris på bidrag til andre samfunnsområder og blir kalt useriøse forundrer det oss. At det skulle det være useriøst om noen ba næringslivet om bidrag til syke og eldre som har vært med å bygge dette samfunnet er en pussig påstand. Etter vår mening ville det ikke mer useriøst å motta bidrag til omsorgsboliger enn fotballhall og klatrehall.

Det er ikke helt uvanlig at rike næringslivsfolk støtter annet en idrett. Trond Moen i Bergen har støttet både ishaller og fotballhaller, men han har også donert millioner til andre formål. Tør nevne hans gave på 50 millioner til en MR skanner for St.Olavs hospital i Trondheim. Moen har donert nærmere 5 milliarder til utdanning, forskning og idrett men ingen har vel kalt han useriøs av den grunn.

Senterpartiet har også tatt til orde for å bruke penger på å holde våre kirker og kapeller i hevd. Det blir spennende å se om Titran kapell, Sula kapell eller Froan kapell er «kirkebygg som kun har affeksjonsverdi og ikke er i bruk» og om flertallet vil velge å holde disse i hevd eller la dem forfalle.

Senterpartiet ville ikke oppfatte det som useriøst om andre enn kommunen ville bidra til å bevare våre kirkebygg.

Senterpartiet merker seg også at AP mener de har et større ansvar for å tenke helhet enn resten av oss fordi de sitter i flertall. Senterpartiet håper de i større grad enn hittil inviterer mindretallet inn i diskusjoner for å finne gode flertallsløsninger.

Senterpartiet er ikke imponert over at noen bruker uttrykk som useriøs og populistisk fordi noen våger seg frempå for å vise uenighet med flertallet på noen områder. Dette tror vi neppe er med på å styrke folks oppfatning av oss politikere.

Knut Arne Strømøy

Frøya senterparti