I ettermiddag (mandag) inviterer Snillfjord og Hitra kommuner innbyggerne i Vågan, Rottem, Sunde, Hemnskjela, Valslag, Vingvågen og Kongensvoll til et åpent folkemøte.

På Hemnskjel oppvekstsenter får interesserte få høre status for prosessen i sammenslåingen av Hitra kommune og den delen av Snillfjord som er vedtatt lagt til Hitra.

Det er opprettet en fellesnemnd med representanter fra begge kommunene, som har ansvar med å ta prossessen videre.

- Vi må komme igang å få avklart en del ting. Framover må det jobbes politisk, men kanskje mest på administrativt nivå etterhvert som prosessen skrider framover. Og i denne prosessen blir også Fylkesmannen sentral, sier Hitras ordfører Ole L. Haugen.