Noen må gjøre alvor av lovnader om kutt i unødig statlig byråkrati. Eldreombudet som Sylvi Listhaug fikk etablert i hjemfylket og i Ålesund under valgkampen sommeren 2019 var ekte valgflesk. Og stikk i strid med FrP’s yndlingsløfter om kutt i statlig byråkrati.

Samtidig med etableringen av det statlige eldreombudet fikk Sylvi Listhaug også Erna og Høyre-regjeringa med på å opprette et annet nytt statlig byråkrati i samme fylke. Nemlig et barnehagetilsyn i Molde.

Og nå er senior Høyre på Hitra overrasket og skuffet. Over at nåværende regjering velger å legge ned Eldreombudet. Klart de er det. Det går vel ikke an å tenke seg det stikk motsatte? Applaus, for at dagens regjering faktisk gjør det Høyre lovte og lover?

Faktum er at statlige byråkrati økte under Ernas regjering. Og den samme regjering sørget for at det ble ikke mindre enn 7 nye statlige direktorat, som skal passe på og kontrollere folk, næringslivet og kommunene. I tillegg var det fra før 62 direktorat, fylkesmenn (nå statsforvaltere) i hvert fylke, over 50 statlige tilsynsorgan og et utall statlige ombudsorgan.

Det aller, aller meste av det statlige byråkratiet finner vi i Oslo og noen andre byer. Noen få Høyre-folk som Viktor Normann har vært ærlige og sagt at dette har bidratt til den uttalte uønskede sentraliseringen av Norge. Høyres ordfører i Bø i Vesterålen ble i 2020 kjent for utsagnet: «Staten har forlatt oss». Med det mente han at staten har forlatt distrikts-Norge.

Men nå gråter senior høyre på Hitra, for at dagens regjering vil stoppe en slik utvikling. Og ikke bare stoppe, men faktisk viser mot til å legge ned noe av alt det unødige byråkratiet, som Eldreombudet.

En ting er sikkert: Hverken gamle mor eller gamle far får en hjelpende hånd fra de som sitter på et statlig kontor, enten det er i Ålesund eller i Oslo. De hefter andre med sine stadig nye rapporteringskrav. Og folk slutter fordi alt for mye tid må brukes på utfylling av skjema, i stede for at de får brukt tida på å hjelpe de som trenger det.

Vi håper dagens regjering viser mot til å vise mer av det samme. Fordi, vi trenger ikke mer statlig byråkrati, vi trenger mindre. Færre statlige ombud og tilsyn vil få vår applaus. Det vil frigjøre tid og penger til de som faktisk gjør jobben der den må gjøres, ute i kommunene.

Monica Mollan, leder Hitra Ap

John Lernes, ordførerkandidat Ap