Spørsmål til kommunedirektøren i Hitra:

Som vi kan lese i avisene rundt oss ser vi at flere og flere mennesker kommer i vanskelige økonomiske situasjoner. Flere og flere blir avhengig av sosialhjelp for å klare seg.

Jeg vet av erfaring fra min tid som sosialarbeider at det sitter svært langt inne å be om hjelp i slike situasjoner. På veien dit viser det seg at en unnlater å betale regninger, som man uansett må betale da disse sakene ofte overlates til inkassobyråer og til namsmannen og inndrive. Da er man allerede kommet for langt.

Små regninger har plutselig blitt store gjennom de gebyrer inkassobyråene påberoper seg. Her kan man virkelig oppleve at ordtaket « liten tue kan velte stort lass» kommer til sin rett. Fattige mennesker blir presset av ågerpriser fordi de av ulike årsaker i en periode ikke klarte å gjøre opp for seg.

Dette gjelder også ubetalte regninger til kommunene. Og her viser ofte kommuner ingen forskjell på hvordan de behandler utestående gjeld. Dermed utsettes innbyggerne for det samme problemet som når banker og andre kredittinstitusjoner starter prosessen med inndrivelse av utestående beløp.

Mine spørsmål til kommunedirektøren blir derfor:

1.    I hvilket omfang merkes dette problemet i Hitra kommune?

2.    På hvilken måte drives innkrevingen av udekte regninger i Hitra kommune?

3.    Finnes der avhjelpende tiltak som kan forhindre at mennesker unngår å komme i de mest ekstreme situasjonene?

Jann O. Krangnes

Formannskapsrepresentant for Rødt Hitra