Hitra Senior Høyre er takknemlig for omvisning og orientering om nye Frøya Helsetun.

Vi ble ønsket velkommen av Ann Kristin Sandvik og Torny Sørlie. De sørget for at vi fikk se og høre om en utbygging som vil tjene innbyggerne i vår nabokommune på en god måte nå og i framtida.

For både Frøya og Hitra viser prognoser en befolkningsutvikling med en betydelig økning av antall eldre.

Helsehuset på Frøya har to dagsentre: ett dagsenter for eldre  og ett for personer med demens. På dagsentrene vil det være tilbud om meningsfylte aktiviteter og sosialt samvær.

Frøya Helsetun har en egen stilling som Livsgledeaktivitør.

Helsetunets grunnleggende verdier er hverdagsmestring og brukermedvirkning.

Frøya Helsetun er et imponerende byggeprosjekt, som vil gi innbyggerne gode helse- og omsorgstjenester nå og inn i framtida.

For at vi skal mestre morgendagens utfordringer, er det avgjørende viktig med samhandling på tvers i kommunen, mellom nabokommuner, frivilligheten og næringsliv.

Takk til Frøya Helsetun!

På vegne av Hitra Senior Høyre

Egil Hestnes