Har du noen gang tenkt på at det smilet du gir til en annen, kan være det eneste smilet en person får i løpet av dagen?

Har du noen gang tenkt på hvor godt det er å møte noen som ser deg i øynene og sier hei?

Har du noen gang tenkt på hvordan dagen din hadde vært uten venner og familie rundt deg som du vet er glad i deg uansett hva du har oppnådd den dagen?

Du skal aldri undervurdere effekten av de små bidragene du kan gi til et mer inkluderende samfunn. I MOT jobber vi for å skape robuste ungdommer som inkluderer ALLE, slik at ingen skal føle seg ensomme eller utenfor. Det krever toleranse, aksept av forskjellighet og trygge miljø der unge og voksne gjør hverandre verdifulle. Det krever også MOT. MOT til å bry seg om de rundt seg, og faktisk se dem. Se dem med et smil, et nikk og et hei. Det er små ting, som vi vet kan bety mye.

Torsdag 23. november arrangeres MOT til å glede-dagen over hele landet. Flere tusen ungdommer er med på å spre glede. Ved å glede andre med enkle midler kan vi skape et varmere lokalsamfunn for alle. Så send en SMS til noen du er glad i. Ring noen du ikke har snakket med på lenge. Ta en kaffekopp med naboen du ikke ser så ofte.

Og husk: Vi greier bare å forhindre utenforskap og skape et inkluderende samfunn dersom både voksne og ungdom, viser mot og tar ansvar.

Kjære alle sammen: Ha en fin MOT til å glede-dag!

Kort informasjon om MOT og MOT til å glede-dagen:

MOT til å glede-dagen har blitt arrangert siden 2004

MOT er en holdningsskapende organisasjon og verdifokusert ungdoms- og samfunnsbygger.

Viktigste innsatsområde er MOTs program i ungdomsskolen og videregående skole. Partneravtaler med over 250 skoler.

MOTs dokumenterte resultater er mindre hyppig mobbing, færre ungdom uten en eneste venn, mindre psykiske vansker og mindre hyppig rusmisbruk.

For MOT Hitra og Frøya

Sarah Dahlø Strøm

Les flere meninger på våre debattsider hitra-frøya.no/meninger