Det er store opplevelser hver vår å få lov til å være ansatt i kirka og være med å feire alle de flotte ungdommene som blir konfirmert. I 8 måneder har vi fulgt ungdommene gjennom undervisning om viktige sider ved livet vi lever. En som har vært prest i 45 år oppdager at dagens ungdom er både, reflekterte , tenkende og undrende. De stiller utfordrende spørsmål om tro og tvil og om meningen med livet. Jeg må si at jeg har vært fylt av glede etter hver konfirmanttime med hitrakonfirmantene dette året. En oppdager mer og mer at det er utrolig mye fint som har fått plass i ungdommenes bevissthet. Det åpner for mye flott for det samfunn vi lever i. Ungdommene har drømmer. Mange fine drømmer om hva de vil bruke livet til. Det er flott og lover godt for framtida. Ikke alle drømmer går i oppfyllelse. Livet er i store forandringer i tenåringsalderen og ungdomstida. Men drømmene skaper kreativitet og forventning uansett. Vi som har hatt mange timer sammen med ungdommene siden i september i fjor har ønsket å forsterke både drømmer og kreativitet, men samtidig peke på at hver eneste en er helt unik verdifull. Med all sin forskjellighet er alle gull verdt. Vi har også ønsket å formidle til de unge at noe av det største ved å være menneske er å være et godt medmenneske. En av de store gledene er å bry seg om hverandre og oppmuntre hverandre. Ja, gi smilet tilbake til den som er lei seg og glede seg sammen med den som det lykkes for. Og så ønsker vi selvsagt å formidle den store gaven hver og en ungdom har som er  gitt en store gave i dåpen. Den gaven er større enn mange aner og er klar over. Vi bærer med oss to gode Gudsmerker gjennom livet. I skapelsen fikk vi et merke på fingeren som er unikt for hvert eneste menneske. Og i dåpen fikk vi tegnet et kors over oss som er Jesu seiersmerke og løfte om å være med oss alle dager på livsveien. Det er større enn vi aner.

Bertel Aasen