Ser på Frøya.no at fem jegere har fått tillatelse til å bruke løs hund på jakt etter mink i Frøya kommune. Jeg er positiv til fangst av mink, da den gjør stor skade på alt av hekkende fugl. Det er tidspunktet jeg reagerer på.

Hvorfor tillate jakt med løs hund i hekketiden, og i perioden med båndtvang? Har nylig vært på flere holmer i øyriket, og sett mange fugleunger som ennå ikke er store nok til å kunne fly. Ikke minst terner, som det nå er veldig få av, men også måkeunger og andre arter som ennå trenger en uke eller mer før de er på vingene.

Les flere meninger på hitra-frøya.no/meninger

Det er båndtvang i perioden 1. april til 20. august pga. yngle- og hekketid. Å bedrive jakt, spesielt med hund, og i særdeleshet med løs hund, vil være ødeleggende for fuglelivet. Det vet også ansvarsfulle jegere! Hunden kan forstyrre så mye at hekking mislykkes. Kanskje kan hunden også ta fugler som ennå ikke kan fly. Da blir jakten en trussel på lik linje med minken!

Stemmer det at Frøya kommune har gitt sin velsignelse, skyldes det i beste fall uforstand. Vent i det minste med minkjakt med løs hund til den generelle båndtvangstiden er over!

En som er bekymret for fuglelivet