I den sener tid har fokuset vært på Fv. 714 med trafikkulykker som har fått tragiske utfall - dessverre!

I nyhetene på onsdag ble søkelyset satt på tinevann fra laksetrailere som renner ut på veiene. Det danner selvfølgelig ising etter veidekket!

Har selv kjørt flere ganger og opplevd å fått tinevann når en blir liggende bak vogntogene. Dette driver på frontruten med ising når det er kuldegrader i lufta!

Dette sammen med dårlig vintervedligehold forøvrig, blir en utfordring for trailere og bilister forøvrig å mestre slike kjøreforhold!

Nå må laksenæringa her ute i øyregionen ta grep og få lagt om logistikken for uttransport av laks ved bruke sjøvertstransport over kysthavna fra Jøsnøya på Hitra!

Flere meninger finner du på våre debattsider hitra-frøya.no/meninger

Dette vil medføre at mange vogntog forsvinner fra Fv. 714 og at vi kan få en tryggere vei å kjøre på samt mindre forurensing.

Men husk en gammel regel som ikke må bli gammel; bruk fart etter vær og kjøreforhold!

Ønsker alle en fin biltur ut til øyriket med ønske om en riktig god jul og et ulykkesfritt nyttår 2018 på våre veier!

Per Ervik

Pensjonistpartiet